Send din ansøgning om tilskud senest 10 arbejdsdage før og tidligst 1½ måned inden pasningen af dit barn starter.  

Spørgsmål om tilskud til en privat pasningsordning

Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter. Du kan højest få tilskud til pasning af 3 børn.

Vi kan maksimalt udbetale 5.988 kr. pr. måned til børn imellem 0 til 2 år og 3.270 kr. pr. måned til børn fra 3 år til skolestart.

Dit barn betragtes som 3-årig fra den 1. i den måned dit barn fylder 3 år.

Dit maksimale tilskud beregnes ud fra en aftale om børnepasning på mere end 30 timer pr. uge.

Hvis du ønsker at have en pasnings aftale under 30 timer pr. uge vil dit tilskud blive nedsat.

 • Ved 21-30 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 75 % af dit maksimale tilskud.
 • Ved 11-20 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 50 % af dit maksimale tilskud.
 • Ved 1-10 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 25% af dit maksimale tilskud.

Tilskudsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar.

Eksempel på hvordan tilskuddet beregnes til en privat pasningsordning i 2019

Har du mere end 1 barn i en privat pasningsordning, eller en kombination af en privat pasningsordning og pasning af et andet barn i Dagtilbud eller SFO, udbetaler vi søskendetilskud i forhold til søskendebarnets pasningstid i Dagtilbuddet.

Søskendetilskuddet udgør 85% af halvdelen, af den billigste alderssvarende plads, omregnet i 12 måneder.

Dagtilbud 0-2 år

 • Deltid med og uden kost – 765 kr. pr. måned
 • Fuldtid med og uden kost – 1.148 kr. pr. måned

Dagtilbud 3-6 år

 • Deltid med kost – 747 kr. pr. måned
 • Deltid uden kost – 545 kr. pr. måned
 • Fuldtid med kost – 930 kr. pr. måned
 • Fuldtid uden kost – 728 kr. pr. måned

SFO

 • 0.-3. klasse – 669 kr. pr. måned

Vi yder ikke søskendetilskud til børn indmeldt i klub.

Vi udbetaler i alle tilfælde søskendetilskuddet sammen med tilskuddet til den private pasningsordning.

OBS: Du kan ikke få friplads til en privat pasningsordning.

Vi udbetaler dit tilskud til din NemKonto den første hverdag i måneden. Du modtager tilskuddet månedsvis forud.

Sagsbehandlingstiden kan tage op til 30 dage fra vi modtager din ansøgning og aftale. Hvis ordningen er iværksat, udbetaler vi med tilbagevirkende kraft.

Hvis du har ansat en privat passer skal vi også have modtaget dokumentation på:

 • At du har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
 • At du har oprettet et CVR/SE nummer

Vi kan i særlige tilfælde stoppe dit tilskud, hvis særlige hensyn til dit barns tarv taler for, at dit barn skal starte i et kommunalt dagtilbud.

Vi stopper også dit tilskud:

 • når aftalen ophører
 • fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud
 • fra den måned, hvor dit barn starter eller ville kunne starte i skole