Send din ansøgning om tilskud senest 10 arbejdsdage før og tidligst 1½ måned inden pasningen af dit barn starter.

Tilskud til privat pasningsordning og Coronavirus

Der udbetales fortsat tilskud til private pasningsordninger. Det forventes at man aflønner sin private pasningsordning. Hvis tilskuddet ikke bliver brugt til at betale den private pasningsordning, vil det blive krævet tilbage.

Spørgsmål om tilskud til en privat pasningsordning

Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter. Du kan højest få tilskud til pasning af 3 børn.

Vi kan maksimalt udbetale 5.981 kr. pr. måned til børn imellem 0 til 2 år og 3.307 kr. pr. måned til børn fra 3 år til den 1. august det år dit barn fylder 6 år.

Dit barn betragtes som 3-årig fra den 1. i den måned dit barn fylder 3 år.

Dit maksimale tilskud beregnes ud fra en aftale om børnepasning på mere end 30 timer pr. uge.

Hvis du ønsker at have en pasnings aftale under 30 timer pr. uge vil dit tilskud blive nedsat.

 • Ved 21-30 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 75 % af dit maksimale tilskud.
 • Ved 11-20 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 50 % af dit maksimale tilskud.
 • Ved 1-10 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 25% af dit maksimale tilskud.

Tilskudsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar.

Eksempel på hvordan tilskuddet beregnes til en privat pasningsordning i 2020

Har du mere end 1 barn i en privat pasningsordning, eller en kombination af en privat pasningsordning og pasning af et andet barn i Dagtilbud eller SFO, udbetaler vi søskendetilskud i forhold til søskendebarnets pasningstid i Dagtilbuddet.

Søskendetilskuddet udgør 85% af halvdelen, af den billigste alderssvarende plads, omregnet i 12 måneder.

Dagtilbud 0-2 år

 • Deltid med og uden kost – 764 kr. pr. måned
 • Fuldtid med og uden kost – 1.146 kr. pr. måned

Dagtilbud 3-6 år

 • Deltid med kost – 758 kr. pr. måned
 • Deltid uden kost – 552 kr. pr. måned
 • Fuldtid med kost – 945 kr. pr. måned
 • Fuldtid uden kost – 739 kr. pr. måned

SFO

 • 0.-3. klasse – 711 kr. pr. måned

Vi yder ikke søskendetilskud til børn indmeldt i klub.

Vi udbetaler i alle tilfælde søskendetilskuddet sammen med tilskuddet til den private pasningsordning.

OBS: Du kan ikke få friplads til en privat pasningsordning.

Vi udbetaler dit tilskud til din NemKonto den første hverdag i måneden. Du modtager tilskuddet månedsvis forud.

Sagsbehandlingstiden kan tage op til 30 dage fra vi modtager din ansøgning og aftale. Hvis ordningen er iværksat, udbetaler vi med tilbagevirkende kraft.

Hvis du har ansat en privat passer skal vi også have modtaget dokumentation på:

 • At du har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
 • At du har oprettet et CVR/SE nummer

Vi kan i særlige tilfælde stoppe dit tilskud, hvis særlige hensyn til dit barns tarv taler for, at dit barn skal starte i et kommunalt dagtilbud.

Vi stopper også dit tilskud:

 • når aftalen ophører
 • fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud
 • fra den 1. august det år dit barn fylder 6 år.