Send din ansøgning om tilskud senest 10 arbejdsdage før og tidligst 1½ måned inden pasningen af dit barn starter.

Spørgsmål om tilskud til en privat pasningsordning

Dit tilskud kan maksimalt udgøre 75% af dine dokumenterede udgifter. Du kan højest få tilskud til pasning af 3 børn.

Vi kan maksimalt udbetale 5.896 kr. pr. måned til børn imellem 0 til 2 år og fra 01.04.2021 kan vi maksimalt udbetale 3.491 kr. pr. måned til børn fra 3 år til den 1. august det år dit barn fylder 6 år.

Dit barn betragtes som 3-årig fra den 1. i måneden efter dit barn fylder 3 år.

Dit maksimale tilskud beregnes ud fra en aftale om børnepasning på mere end 30 timer pr. uge.

Hvis du ønsker at have en pasnings aftale under 30 timer pr. uge vil dit tilskud blive nedsat.

 • Ved 21-30 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 75 % af dit maksimale tilskud.
 • Ved 11-20 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 50 % af dit maksimale tilskud.
 • Ved 1-10 timer pr. uge nedsætter vi tilskuddet til 25% af dit maksimale tilskud.

Tilskudsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar.

Eksempel på hvordan tilskuddet til en privat pasningsordning udregnes fra 01.04.2021

Har du mere end 1 barn i en privat pasningsordning, eller en kombination af en privat pasningsordning og pasning af et andet barn i Dagtilbud eller SFO, kan vi fra 01.04.2021 udbetale søskendetilskud i forhold til søskendebarnets pasningstid i Dagtilbuddet.

Søskendetilskuddet udgør 85% af halvdelen, af den billigste alderssvarende plads, omregnet i 12 måneder.

Dagtilbud 0-2 år

 • Deltid med og uden kost – 755 kr. pr. måned
 • Fuldtid med og uden kost – 1.133 kr. pr. måned

Dagtilbud 3-6 år

 • Deltid med kost – 755 kr. pr. måned
 • Deltid uden kost – 565 kr. pr. måned
 • Fuldtid med kost – 970 kr. pr. måned
 • Fuldtid uden kost – 761 kr. pr. måned

SFO

 • 0.-3. klasse – 721 kr. pr. måned

Vi yder ikke søskendetilskud til børn indmeldt i klub.

Vi udbetaler i alle tilfælde søskendetilskuddet sammen med tilskuddet til den private pasningsordning.

OBS: Du kan ikke få friplads til en privat pasningsordning.

Vi udbetaler dit tilskud til din NemKonto den første hverdag i måneden. Du modtager tilskuddet månedsvis forud.

Sagsbehandlingstiden kan tage op til 30 dage fra vi modtager din ansøgning og aftale. Hvis ordningen er iværksat, udbetaler vi med tilbagevirkende kraft.

Hvis du har ansat en privat passer skal vi også have modtaget dokumentation på:

 • At du har tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring
 • At du har oprettet et CVR/SE nummer

Vi kan i særlige tilfælde stoppe dit tilskud, hvis særlige hensyn til dit barns tarv taler for, at dit barn skal starte i et kommunalt dagtilbud.

Vi stopper også dit tilskud:

 • når aftalen ophører
 • fra den dato, hvor dit barn begynder i et andet pasningstilbud
 • fra den 1. august det år dit barn fylder 6 år.