Faglærerhåndbogen giver dig en kort indføring i, hvem vi er, hvad vi laver og kan hjælpe dig med at maksimere dine elevers muligheder for at realisere deres fulde potentiale. Bogen indeholder teknikker og strategier, der gennem tests har vist sig at have en positiv effekt på udviklingen af et godt og trygt læringsrum.

My Moves er en overskuelig lommebog til dig, der skal skabe et trygt og risikofrit læringsmiljø. Bogen indeholder metoder til at arbejde med egen og andres praksis, og tegn at kigge efter, når indsatsen evalueres. Materialet understøtter arbejdet med Stærkere læringsfællesskaber.

Læs mere om Stærkere Læringsfællesskaber (SLF)

Vi laver intensive læringsforløb for udskolingselever i Aarhus Kommune. Nedenstående infofolder giver en kort indføring i, hvad et intensivt læringsforløb er, og hvad vi forventer af deltagerne. Heri finder du vigtig information, som deltagere, forældre og lærere skal læse, for at få størst muligt udbytte af et intensivt læringsforløb. Sidst i folderen er generel information, fx regler, pakkeliste mm.

Du finder også tilmeldingsblanket.

Vi arbejder med en fagjournal i dansk og en fagjournal i matematik. Journalerne bruges blandt andet på vores intensive læringsforløb af eleverne.

Fagjournalerne indeholder konkrete og relevante grammatiske regler for danskfaget og regneregler for tal og algebra i matematik. Derudover er der eksempler på, hvordan man kan arbejde med målstyret undervisning i dansk og matematik.

Vores elevjournal udleveres til deltagere på længere forløb. Journalen understøtter den personlige forankring af det præsenterede indhold. Overskrifterne er blandt andet Optimisme, Mindset, Tag ansvar, Vedholdenhed, Integritet og Engagement.

Vores videoer giver indblik i metoder og teknikker, man som underviser kan lade sig inspirere af, hvis ønsket er at skabe trygge og motiverende læringsmiljøer.

Besøg vores YouTube-kanal

Du kan se og downloade mange af de plakater, som Move Aarhus bruger. Plakaterne bruges til at understøtte personlig og social træning, som laver med både elever, unge og personalegrupper.

[pdf med plakater?]

Vi holder til hos UNO Friluftscenter i Risskoven i Aarhus. UNO Friluftscenter er Aarhus Kommunes grejbank, der udlåner, vedligeholder og servicerer grej; kanoer, cykler, samarbejdsaktiviteter m.m. Det er kun institutioner i Børn og Unge, der kan låne og leje - ikke private.

Læs mere på friluftslivaarhus.dk