Undervisningen i en Nest klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. De sikrer de bedste læringsfælleskaber for alle børn.

Nest er udviklet på baggrund af følgende værdier:

  • "Børn er mere ens end forskellige og bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen."
  • "Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer."

Se evalueringsrapporten af Nest i Aarhus 2015-2019 (pdf)

Se rapport fra studietur til New York med fokus på Nest på mellemtrin og udskoling

Introduktion til Nest for fagpersoner

Få en introduktion til Nest programmet med et 3 timers oplæg fra PPR og efterfølgende besøg i en Nest klasse på Katrinebjergskolen (uden elever) med deltagelse af repræsentant fra skolen.

Introduktion til Nest (kræver login/brugeroprettelse)