Undervisningen i en Nest klasse er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper. De sikrer de bedste læringsfælleskaber for alle børn.

Nest er udviklet på baggrund af følgende værdier:

  • "Børn er mere ens end forskellige og bør så vidt muligt lære og udvikle sig sammen."
  • "Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem på, må vi undervise dem på en måde, så de lærer."

Se evalueringsrapporten af Nest i Aarhus 2015-2019 (pdf)