Herunder finder du oplæg og kompetenceudviklingsforløb. Du kan også læse mere om Nest inspirerede projekter i Aarhus Kommune.

Konferencen Alle kigger mod Nest

Aarhus Kommune inviterede den 10. september 2019 forvaltningschefer, politikere, interesseorganisationer, faglige organisationer, KL, skoleledere, dagtilbudsledere, PPR-ledere og konsulenter til en national konference med afsæt i Nest programmet i Danmark.

Konferencen satte fokus på den nationale inklusionsdagsorden: Et stigende antal børn og unge henvises til udredning i PPR, og der oprettes flere og flere specialklasser og specialtilbud. Denne udvikling er både menneskeligt og økonomisk uholdbar.

Oplægsholderne perspektiverede til inklusionens udfordringer og pegede fremad mod en bæredygtig skole- og institutionsudvikling, hvor fokus er på udviklingen af læringsfællesskaber for alle i almenområdet.

Læs mere om konferencen


Se film fra konferencen


Hør mere om Nest

Interview med professor Lene Tanggaard


Interview med Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen


Interview med Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fonden