Vi ser pædagogikken i Nest som et konkret bud på en tredje vej. Vi vil skabe miljøer for børn med og uden særlige behov, der er:

  • Bæredygtige
  • Vedvarende
  • Inkluderende

Vi afholder introduktionen til Nest programmet i samarbejde med modelskolen Katrinebjergskolen.

Forløbet indeholder:
  • 3 timers oplæg fra PPR om Nest fundamentet, autismeforståelse i en Nest kontekst, pædagogik og didaktik i Nest, samarbejde og organisering.
  • 1 times besøg på skolen med fokus på Nest i praksis og besøg i en Nest klasse (uden elever).

PPR i Aarhus har i samarbejde med Katrinebjergskolen udviklet et uddannelsesforløb som en forudsætning for at starte Nest klasser.

Forløbet består af to dele:

  • En række kompetenceudviklingsdage inden opstart af Nest klasserne.
  • Undervisning og sparringsbesøg i klasserne efter opstart.

Efter aftale med PPR Aarhus kan vi designe særlige kompetenceforløb, som vi tilpasser lokale ønsker og behov.

PPR
Udviklingskonsulent Stine Clasen, e-mail: stc@aarhus.dk 

Katrinebjergskolen
Skoleleder Christian Hyltoft Hellum, e-mail: chyhel@aarhus.dk