Nest undervisningen er udviklet på baggrund af følgende værdier: 

 • ”Børn er mere ens end forskellige og bør lære og udvikle sig sammen”.
 • ”Hvis børn ikke lærer på den måde, vi underviser dem, må vi undervise dem på en måde, så de lærer”.

Erfaringen med Nest er, at alle elever både med og uden autisme profiterer af at være i en Nest klasse. Det gælder både fagligt, socialt og i forhold til adfærd.

 • I 0. klasse er der 16 elever heraf fire med autisme. 
 • To voksne, der underviser efter en struktureret to-lærer model.
 • En fysisk indretning, der understøtter trivsel læring og udvikling for alle elever i klassen.

Nest klasserne er sammensat af distriktsskolebørn og børn med autisme. Alle børn har bopæl i Aarhus Kommune.

Børnene med autisme er vurderet til at være normalt begavede. De har udfordringer inden for tre områder:

 • Socialt samspil
 • Forestillingsevne
 • Kommunikation

Vi højde for børnenes udfordringer gennem hele skoledagen. Det gælder både i undervisningen og i SFO.

Det er PPR Aarhus Kommune, som vurderer og visiterer børn med autisme til Nest klasserne.

I Nest klasserne anerkender vi børnenes styrker og interesser og bruger dem. Samtidig er der respekt for børnenes vanskeligheder.

 • Undervisningen understøttes af visuelle støttesystemer.
 • Der er fokus på elevernes styrker og på positivt at understøtte ønsket adfærd.
 • Klasseværelset er bevidst indrettet, så eleverne oplever et trygt læringsmiljø.
 • Der undervises ud fra co-teachings modeller. Her indgår de to undervisere ligeværdigt med deres forskellige professionelle kompetencer.
 • I undervisningen indlægges bevægelsespauser.
 • Mentalisering fx yoga er en del af undervisningen.

Katrinebjergskolen er modelskole. Det er pt. den eneste skole i Aarhus, hvor ledelse, lærere og pædagoger er trænet i Nest programmet.

Tilpasning af Nest programmet til dansk skolekultur og pædagogik er foregået i et samarbejde mellem PPR Aarhus, Katrinebjergskolen og New York University.

I august 2016 blev de første to 0. Nest klasser etableret på Katrinebjergskolen. Intentionen er at starte to Nest klasser pr. årgang, og at klasserne fortsætter til og med 9. klasse. På hver årgang er der ligeledes to distriktsklasser.

Læs mere om Katrinebjergskolen

Nest programmet er udviklet på New York University.* Det har siden 2003 spredt sig til omkring 40 ”Public Schools” i New York City.

 • Erfaringerne fra Nest klasserne i New York er, at elever med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) i Nest klasser fagligt og socialt klarer sig bedre end andre børn med ASF, der er i specialtilbud. 
 • Aarhus er det første sted udenfor New York City, hvor Nest programmet er implementeret.

*Nest programmet (ASD Nest Support Project) er udviklet på New York University - NYU Steinhardt School for Culture, Education, and Human Development. Det er en del af Steinhardt's Metropolitan Center for Research on Equity and the Transformation of Schools.

Introduktion til NEST

Lær mere om Nest programmet - den 3. vej til inklusion.

Indretning og visuelle støttesystemer

Få en guidet tur i en Nest klasse på Katrinebjergskolen.

Nedbrydning af information

Tydelig og enkel kommunikation fra underviserne til eleverne.