Du kan hjælpe dit barn til at klare sig godt i skolen på flere måder. Her er nogle af dem:

  • Vis interesse for det dit barn laver i skolen.
  • Læs med dit barn hver dag.
  • Skab et positivt forhold til de voksne, der omgiver barnet i hverdagen.

På den måde er du med til at stimulere dit barns læring, trivsel og udvikling både i og uden for skolen.

Når du som forælder involverer dig aktivt i dit barns skoleliv, er det afgørende for dit barns læring og udvikling, og dermed for, hvordan dit barn klarer sig i og efter skolen. Du vil opleve, at du får løbende kontakt med skolen. Skolen indkalder dig til forældremøder og skole-hjem-samtaler. På Aula kan du finde og bidrage med information omkring dit barns skolegang og samarbejdet med de andre forældre i klassen.