Med Aula får vi et fælles rum til kommunikation og samarbejde i en nem, brugervenlig og sikker løsning, som følger barnet lige fra vuggestuen til udgangen af folkeskolen over hele landet. Forældre og elever i folkeskoler og klubber i Aarhus Kommune får adgang til Aula onsdag 23. oktober.

 

Med Aula får du mulighed for at:

 • følge med i, hvad der sker i dit barns dagligdag
 • kommunikere med medarbejdere og andre forældre
 • tilmelde dig arrangementer og møder.


Aula skal styrke samarbejdet til gavn for dit barn

Målet med Aula er at styrke samarbejdet mellem forældre, medarbejdere og elever. Når du som forældre involverer dig aktivt i dit barns skoleliv, har det stor betydning for dit barn. Et godt samarbejde mellem dig og skolen smitter nemlig positivt af på dit barns læring, udvikling og trivsel.

Du kan læse mere om Aula i pjecen her.

På skolen vil vi fortsat anvende læringsplatformen, når samarbejdet handler om dit barns læring. Her kan du fx se dit barns elevplan. 

Du kan komme på Aula med Aula appen til forældre og elever eller på aula.dk fra onsdag 23. oktober 2019. Aula appen giver dig adgang til de samme funktioner, som du finder på aula.dk.

Se hvordan du kommer på Aula

Vær opmærksom på, at Aula appen stiller krav til din mobil. Du kan fx ikke anvende Aula appen på en iPhone 5. 

Se hvilke telefoner Aulas app virker på.

Du kan altid gå på aula.dk i din browser fra mobilen, hvis du ikke kan bruge Aula appen på din mobil.  

Du kan her få hjælp og vejledninger til, hvordan du kommer godt i gang med Aula.

Aula skaber en naturlig anledning til at styrke kommunikationen.

Det skal være nemmere for alle forældre at samarbejde og finde relevant indhold i Aula, uanset hvilke klasser eller afdelinger du har børn i. Derfor er der udarbejdet enkle retningslinjer for brugen af Aula for medarbejdere i Aarhus Kommune. Det tager naturligvis tid at få indarbejdet nye vaner og måder at arbejde på.

Skolerne og UngiAarhus skal også arbejde med, hvordan de vil bruge Aula. Derfor er der udarbejdet en række spørgsmål til drøftelser med medarbejdere og bestyrelser om, hvordan afdelingen kan få det bedste ud af Aula.

Vi er fælles om at gøre Aula til en god løsning

Vi skal hjælpe hinanden med at holde den gode tone og bruge ”Svar alle” med omtanke.

Kommunernes it-fællesskab KOMBIT har sammen med Red Barnet udarbejdet videoen om ”Tre gode råd til en god tone på Aula”.

Der er stillet skrappe krav til, hvordan data opbevares og behandles. Al data i Aula gemmes i Europa. Data er kryptereret, og nøglen til krypteringen er gemt under lås og slå i Danmark.

Ingen uvedkommende vil kunne læse de data, der er gemt i Aula. Aula har en privatlivspolitik og overholder naturligvis reglerne for GDPR.

Læs mere mere om sikkerhed på aulainfo.dk

Når beskeder indeholder følsomme eller fortrolige personoplysninger
Aula beskytter oplysningerne om dit barn og dig. Hvis du modtager en besked, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du bruge dit NemID for at kunne læse beskeden. Det giver et ekstra lag af sikkerhed.

Hvis du skriver en besked i Aula, der indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, skal du huske at markere beskeden som “følsom”.

Følsomme og fortrolige personoplysninger er informationer om:

 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • Særlige sociale vanskeligheder
 • Religiøs overbevisning
 • Race og etnisk oprindelse
 • Seksuelle forhold og orientering
 • Strafbare forhold og domme.
 • Private forhold, fx
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Familiære forhold
  • Sygdomme
  • Skilsmisse
  • Adoption

Aula tager sit afsæt i folkeskolereformen og er en del af det nationale brugerportalsinitiativ. Udviklingen af Aula er derfor en del af en fælles aftale fra 2014 mellem KL og den daværende regering om et digitalt løft af folkeskolerne med en læringsplatform og Aula. For at gøre det nemmere for forældrene og skabe sammenhæng mellem barnets liv lige fra vuggestuen til udgangen af folkeskolen er UngiAarhus og dagtilbud en del af Aula i Aarhus Kommune og de fleste andre kommuner.

Når Aula erstatter ForældreIntra efter efterårsferien, har du ikke længere adgang til indhold fra ForældreIntra. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til, om der er indhold i ForældreIntra, som du gerne vil gemme. For eksempel billeder, dokumenter eller tidligere elevplaner. Hvis dit barn har indhold i ElevIntra, som I gerne vil gemme, så hjælp dit barn med det. Følg vejledningen for at gemme dit barns og dit indhold fra Forældre- og ElevIntra. Husk at du skal gemme indholdet senest 20. oktober 2019.