Når Aula erstatter BørneIntra i maj 2021, skal du som forælder kun kommunikere med dit barns institution i Aula, uanset om du har børn i vuggestue, børnehave eller skole. Flere selvejende dagtilbud tager også Aula i brug.

Kommunerne landet over tager Aula i brug i dagtilbud på forskellige tidspunkter. Derfor vil du som forælder opleve, at andre kommuner tager Aula i brug før dit barns dagtilbud. Du vil få mere information, inden Aula erstatter BørneIntra.

Aula i Vestergård dagtilbud

Aarhus Kommune tester Aula i Vestergård dagtilbud, så vi bliver helt klar til at implementere systemet i hele Aarhus.

Disse vejledninger er derfor kun aktuelle for forældre i Vestergård dagtilbud.

Har du brug for hjælp på et andet sprog?