Når Aula erstatter BørneIntra 18. maj 2021, skal du som forælder kun kommunikere med dit barns institution i Aula, uanset om du har børn i vuggestue, børnehave, skole, SFO eller klub. Flere selvejende dagtilbud tager også Aula i brug. Du vil få mere information, inden Aula erstatter BørneIntra.

 

Du kan bruge Aula app eller aula.dk, når du får adgang 18. maj 2021.Når du logger på Aula første gang, skal du bruge dit NemID.

  • Du logger på Aula appen med pinkode, Touch ID eller ansigtsgenkendelse
  • Du logger på aula.dk med dit Unilogin. Du får dit Unilogin, når du logger på Aula første gang. Det er et login for forældre og elever i dagtilbud, folkeskole, SFO og klub, som følger dig, indtil dit barn forlader folkeskolen. Læs mere om Unilogin på aarhus.dk/unilogin.

 

 

Har du billeder og beskeder i BørneIntra, som du gerne vil gemme? Så skal du gøre det, inden Aula erstatter BørneIntra 18. maj.