Eleverne skal bruge den i skoletiden og kan bruge den derhjemme, indtil de forlader folkeskolen i Aarhus Kommune. Det giver eleverne lige adgang til it-udstyr, og det bliver nemmere at arbejde med it i undervisningen, når det giver mening.

Det handler ikke om, at eleverne skal have mere skærmtid, men om at give alle elever lige mulighed for læring i skolen og derhjemme, uafhængigt af forældrenes og skolernes økonomi. Målet er at give eleverne de bedst mulige rammer for at lære, og det kan ske på mange måder. De digitale læremidler er blot et værktøj på linje med en museumstur, et forsøg i fysiktimen eller en vinkelmåler.

Når alle elever møder op i klasselokalet med samme Chromebook, træder teknologien i baggrunden. Det vil give mindre it-bøvl og nemmere adgang til de digitale læremidler, som skolen bruger i undervisningen, når det giver mening. Samtidig vil de pædagogiske medarbejdere kunne planlægge efter, at alle elever har en Chromebook, som de skal bruge i skolen og kan bruge derhjemme.

Hvad kan du som forælder gøre?

Dit barn skal møde op med en opladet Chromebook, som er klar til undervisningsbrug hver dag og passe godt på den.

Som forælder kan du hjælpe dit barn ved at være nysgerrig på, hvad dit barn laver på Chromebooken og hjælpe dit barn med at huske at lade Chromebooken op derhjemme og lægge den i tasken i det tilhørende sleeve.

Kom godt i gang med din Chromebook

En Chromebook består af en browser, som dit barn vil kunne bruge til almindeligt skolearbejdet både i skolen og derhjemme. Det betyder, at dit barn kan tilgå de digitale læremidler, platforme og udvalgte apps, som skolerne anvender i undervisningen. Fx G Suite for Education, Aula, læringsplatformen, SkoleTube til videoproduktion og andre digitale læremidler. Dit barn vil også kunne surfe almindeligt på nettet med Chromebooken, som de kender det fra andet it-udstyr mens dit barn også får adgang til værktøjer til læse- og skrivestøtte. Eleverne får en Chromebook fra Lenovo, model 300e.

Chromebooken ligner en traditionel bærbar pc med et fast tastatur og en skærm, der klappes op. På en traditionel computer er styresystemet og programmer installeret på ’maskinen’, mens arbejdet på en Chromebook udelukkende foregår online. Det er hårdfør model, som er beregnet til undervisningsbrug. Tilsammen reducerer det behovet for vedligehold og support.

Det tager mindre end 10 sekunder at starte en Chromebook op, fordi den kun skal åbne browseren for at være klar til brug. Det tager cirka en time at lade en Chromebook fuldt op, og den holder strøm i omkring 10 timer.

Prøv altid at nulstille Chromebooken først, hvis Chromebooken driller.

Se hvordan på:

minchromebook.dk

Her finder dit barn også vejledninger til Chromebooken, apps, sikkerhed og deling.

 • Skolens it-supporter kan hjælpe dit barn i skoletiden med at logge på Chromebooken, komme på netværk og andre tekniske problemer.
 • Du kan ringe til it-support mandag til torsdag fra 8.00-15.30 og fredag 8.00-15.00 på tlf. 41 87 47 00.
 • Skolen hjælper dit barn i gang med at bruge digitale læremidler og platforme i undervisningen

Hvis Chromebooken går i stykker, har skolen en serviceordning, hvor dit barn kunne låne en Chromebook på skolen, mens den er til reparation.

 • Alle elever i almen- og specialklasser fra 2. – 10. klasse. Sammen med Chromebooken får dit barn udleveret et sleeve til opbevaring af Chromebooken, en oplader og pjecen ”Kom godt i gang med din Chromebook”.
 • Den enkelte skole beslutter lokalt, om de ønsker at give Chromebooks til de yngste elever, afhængigt af hvornår de ønsker at introducere det digitale i indskolingen. Der vil være klassesæt til rådighed på skolen til 0. – 1. klasserne.
 • Specialskolerne skal efter sommerferien i gang med at teste Chromebooks til eleverne.

Dit barn kan bruge sin Chromebook til almindeligt skolearbejde og til at surfe på nettet. Det betyder bl.a., at dit barn vil kunne bruge den til at arbejde med digitale læremidler og på digitale platforme, som skolen bruger i undervisningen. Fx G Suite for Education, som bl.a. er skrive-, regne- og præsentationsprogrammer, læringsplatformen, Aula osv.

Dit barn kan også logge på YouTube, som skolerne bruger i nogle situationer til undervisningsformål. Aarhus Kommunes opsætning af it-miljøet betyder dog, at dit barn ikke kan bruge kommunens G Suite-konto til at logge på YouTube.

I Aarhus Kommune lægger vi ikke aktiv spærring på brugen af internettet. Skolerne arbejder med digital dannelse, og spærring giver ofte kun en falsk sikkerhed, da de fleste elever vil kunne omgå denne ved fx at bruge deres egen smartphone og mobilnetværket.

På Aarhus Kommunes domæne er safe search og safe browsing slået til. Safe search beskytter imod søgeresultater med sider som fx indeholder pornografisk materiale, mens safe browsing sender advarsler til brugerne, hvis de forsøger at tilgå sider med farligt indhold eller downloade indhold med farlige filer.

Selvom eleverne får Chromebooks, vil der være pædagogiske og læringsmæssige overvejelser bag valget af arbejdsredskaber, som egner sig godt til den enkelte undervisningssituation. Målet er at give eleverne de bedste rammer for at lære, og det kan ske på mange måder med både analoge og digitale redskaber.

Det er op til den enkelte skole at træffe beslutning om, hvordan og hvor meget eleverne skal anvende digitale læremidler og platforme i undervisningen, mens skolen skal sikre, at de lever op til de mål og rammer, som er fastsat i lovgivningen om børn og unges digitale uddannelse og dannelse.

Skolerne involverer skolebestyrelsen for at sætte en ramme for, hvornår og hvad dit barn må bruge Chromebooken til i skoletiden. Det kan fx være en aftale om, at eleverne må lave lektier eller se en film i SFO-tiden.

Dit barn skal tage Chromebooken med hjem, hvor den kan bruges til skolearbejde og til at surfe på nettet.

I de yngste klasser kan en enig forældregruppe aftale, at eleverne skal lade Chromebooken blive på skolen, hvis der er mulighed for opbevaring. Som udgangspunkt har dit barn dog ret til at få Chromebooken med hjem, hvis du ønsker det.

Skolen vil vurdere, om der er behov for opbevaring på skolen for specialklasser.

Udgangspunktet for it i undervisningen vil være Chromebooken. Eleverne kan stadigvæk have eget udstyr med såsom en smartphone, såfremt det er tilladt på skolen.

Brug af smartphones mv. sker under disse forudsætninger:

 • Al netværks- og internettrafik 'logges', og kan bruges til at spore eventuelt misbrug.
 • Dit barn skal overholde almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret.

Når alle elever får en Chromebook, betyder det dog også, at de pædagogiske medarbejdere vil kunne forvente og planlægge efter, at alle elever har en Chromebook med i skole, som de skal bruge i undervisningen, når det giver mening.

Det er kun elever og pædagogiske medarbejdere i Aarhus Kommune, som kan logge på Chromebooken, som de logger på med deres Unilogin. Andre personer vil af sikkerhedsmæssige hensyn ikke kunne logge på Chromebooken og kan derfor ikke bruge Chromebooken. Hvis flere elever eller pædagogiske medarbejdere bruger den samme Chromebook, vil det ikke være muligt at se, hvad de andre brugere har foretaget sig på den.

Den er ubrugelig for andre end eleven, som den er registreret til, så det kan ikke betale sig at stjæle den. Hvis Chromebooken forsvinder, bliver den låst af Aarhus Kommune.

 • Kontakt straks skolen, hvis dit barns Chromebook bliver stjålet eller den bliver væk.

Snak om reglerne for god adfærd:

 • Chromebooken skal ligge i sleevet, når den ligger i tasken, eller når dit barn er på farten
 • Når dit barn går rundt med den, skal den være klappet sammen
 • Hav ikke mad eller drikke lige ved siden af Chromebooken
 • Hvis dit barn efterlader den, skal den opbevares forsvarligt

Hvis Chromebooken går i stykker?

 • Hvis skaden sker som et hændeligt uheld, har skolen ansvaret og betaler for en ny.
 • Hvis skaden sker, fordi dit barn har handlet uforsigtigt (simpel eller grov uagtsomhed), eller hvis dit barn har påført skaden med vilje (forsæt), er dit barn/forældrene erstatningsansvarlige, og dit barn/forældrene skal som udgangspunkt betale for en ny.

Hvis Chromebooken forsvinder eller bliver stjålet?

Kontakt straks skolen, hvis Chromebooken bliver stjålet eller bliver væk. Den er registreret i dit barns navn, og den bliver låst af Aarhus Kommune, hvis den forsvinder. Det kan ikke betale sig at stjæle den, for den er ubrugelig, når den bliver lukket ned.

 • Hvis dit barn har en plausibel og overbevisende forklaring på, at computeren er gået tabt på hændelig vis, så bliver dit barn fritaget for ansvar og skal ikke betale.
 • Hvis dit barn ikke har handlet efter de instruktioner, som skolen har givet, så har eleven handlet ansvarspådragende, og dit barn/forældrene har ansvaret.

Erstatningskravet vil ikke kunne være højere end Chromebookens værdi. Chromebooken kan evt. være dækket af din indboforsikring i hjemmet. Det afhænger af din forsikring og vilkårene herfor. Det er en privat beslutning, hvilken forsikring du som forælder har valgt at tegne, og om du ønsker at involvere dit forsikringsselskab i en eventuel anmeldelsessag. Skolen og Aarhus Kommune vil ikke kunne give anbefalinger eller vejledning om private forsikringsforhold.

Chromebooken opsamler hverken persondata eller tekniske data til Google pga. opsætningen af Aarhus Kommunes it-miljø.

Eleverne bruger G Suite for Education til bl.a. skrive, regne- og præsentationsprogrammer og til at gemme skolearbejde.

G Suite for Education er teknisk set et lukket domæne, som Aarhus Kommunes skoler anvender. Det kan derfor ikke sammenlignes med den private side af Google, som mange kender. Brugerdata om dit barn er ejet af Aarhus Kommune, og derfor må Google ikke anvende disse data til reklameformål eller udveksle disse med tredjepart.

Når en elev ikke længere går på en folkeskole i Aarhus Kommune, bliver elevens konto slettet sammen med elevens indhold på G Suite for Education. Skolen vil anbefale eleven at tage sine filer ud af G Suite for Education, inden eleven forlader skolen. Se vejledning til at flytte filer fra G Suite for Education på minchromebook.dk.

Lovgivningen bliver fulgt nøje, uanset hvilke leverandører af digitale produkter, som Aarhus Kommune indgår aftaler med. Der bliver foretaget en vurdering af sikkerheden på systemet i forhold til den konkrete anvendelse, mens Aarhus Kommune indgår de lovpligtige og juridisk bindende databehandleraftaler på de systemer, som kommunen indkøber. Den databehandleraftale regulerer leverandørernes anvendelse af de data, som ligger i systemerne, og det er juridisk bindende for leverandørerne at overholde de indgåede aftaler.

Se vores databehandleraftale med Google

 

Hvis dit barn skifter til en anden folkeskole i Aarhus Kommune, tager barnet sin Chromebook med til den nye skole. Forældre og elever skal ikke gøre noget.

Hvis dit barn forlader Aarhus Kommune folkeskole, skal barnet aflevere sin Chromebook, oplader og sleeve på skolen.

I dag kan elever blive opfordret til at medbringe deres eget it-udstyr til at løse opgaver i skoletiden fra et bestemt klassetrin. Det kan være med til at sætte forældre under pres for at købe it-udstyr, så deres barn kan medbringe en computer, mens andre elever låner computere på skolen, når klassen skal arbejde med it i timerne.

Derfor kan der være en mangfoldighed af it-udstyr i klasselokalet i dag, så de pædagogiske medarbejdere ofte skal bruge tid på it-support og bøvl, fordi der er mange forskellige typer af it-udstyr og styresystemer i klasselokalet.

Med Chromebooks til eleverne får alle elever lige adgang til it-udstyr, og det bliver nemmere at arbejde med it i undervisningen, når det giver mening

Initiativet er vedtaget af et flertal i byrådet 11. september 2019. Det er finansieret af midler, der allerede er afsat til it og teknologi i skolerne frem til 2023. Læs pressemeddelelsen om Chromebooks til eleverne her.

minchromebook.dk - vejledninger til eleverne - vejledninger til Chromebook, apps, sikkerhed, deling og support

bugsfe.dk – vejledninger til pædagogiske medarbejdere - vejledninger og inspiration til medarbejdere om G Suite for Education osv.

G Suite for Education

Læringsplatforme

Aula