Det giver alle elever lige adgang til it-udstyr og læring med it, uafhængigt af forældrenes og skolens økonomi. Det pres som forældrene har kunnet føle i forhold til at købe en computer til deres børn, forsvinder, fordi eleverne ikke længere vil blive opfordret til at medbringe deres egen computer eller tablet i skolen.

Når alle elever får den samme personlige computer, træder teknologien i baggrunden og giver plads til at fokusere på den pædagogiske undervisning i timerne. Elever og lærere vil slippe for en række praktiske og tekniske udfordringer, fordi der fremover ikke er forskellige typer af udstyr og heller ikke forskellige udgaver af operativsystemer i klasselokalet. Skolen vil kunne planlægge efter, at alle elever har en computer, som de kan anvende i undervisningen, når det giver mening.

I alt får cirka 23.000 elever fra 2. til 10. klasse udleveret en computer fra skoleåret 2020/2021. Den giver adgang til de digitale platforme og læremidler, som skolerne anvender i undervisningen, fx G Suite for Education, Aula, læringsplatformen, og digitale læremidler. Samtidig vil initiativet fortsat understøtte ordblinde og læse-/skrive-svage elever.

Den personlige computer vil alene kunne anvendes af elever og pædagogisk personale i Aarhus Kommune, som logger på med deres UNI-Login. Andre kan ikke logge på og kan derfor ikke bruge computeren af sikkerhedsmæssige hensyn.

Databehandleraftale med Google

Ofte stillede spørgsmål

Initiativet er vedtaget af et flertal i byrådet 11. september 2019. Det er finansiereret af midler, der allerede er afsat til it og teknologi i skolerne frem til 2023. Læs pressemeddelelsen om computere til eleverne her.