Med MinUddannelse og MoMo kan du:

    • Se dit barns elevplan
    • Følge med i dit barns arbejde i skolen, hvis dit barns lærere bruger læringsplatformen i den daglige undervisning eller til årsplanlægning.

Log på MinUddannelse på www.minuddannelse.dk
Log på MoMo på www.systematic-momo.dk.

Du skal bruge UNI-login til at logge ind på både MinUddannelse og MoMo.

Hvorfor har vi en læringsplatform?

Lærere, pædagoger, elever og forældre kan bruge læringsplatformen til at samle undervisningsmaterialer, opgaver og elevplan for den enkelte elev. I Aarhus Kommune hedder den MinUddannelse eller MoMo. Skolerne vælger selv, hvilken af de to læringsplatforme de vil benytte. Hvis du er i tvivl om, hvilken læringsplatform din skole benytter, skal du kontakte skolen.

Læringsplatformen er en del af et nationalt initiativ kaldet Brugerportalsinitiativet. Det giver også skolerne en ny samarbejdsplatform kaldet Aula.