Alle skoler skal ifølge folkeskoleloven have en skolebestyrelse.

Kontakt dit barns skole for informationer om valg til skolebestyrelse.

Skolebestyrelsen består af forældre, elever og medarbejdere.


Skolens leder deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret og er sekretær for bestyrelsen.

Du kan få nærmere information om valg til skolebestyrelsen ved at kontakte dit barns skole.

Skolebestyrelsen har til opgave at føre tilsyn og fastsætte principper for skolens virksomhed.

Eksempler på områder, hvor bestyrelsen har indflydelse:

  • Klassesammensætningen
  • Organisering af undervisningen mv.
  • Forældresamarbejde
  • Tilsyn med undervisningen
  • Fælles arrangementer i skoletiden

Skolebestyrelsen godkender skolens budget, undervisningsmidler og ordensregler.

Mindst én gang årligt indkalder skolebestyrelsen forældrekredsen til fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed og skolebestyrelsens årsberetning behandles.

Yderligere information kan findes i folkeskoleloven § 44 og styrelsesvedtægtens punkt 6.

Skole og Forældre tilbyder kurser til skolebestyrelser

Vi samarbejder med foreningerne Skole og Forældre, Aarhus samt Aarhus Forældreorganisation.

Århus Forældreorganisation (ÅFO)

ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i dagtilbud, dagpleje, SFO og klub i Aarhus Kommune.

Besøg Århus Forældreorganisation på www.aafo.dk

Skole og Forældre Aarhus

Skole og Forældre Aarhus er en aktiv lokalafdeling af landsorganisationen Skole og Forældre. Skole og Forældre Aarhus er et samarbejdsorgan for forældrevalgte i byens skolebestyrelser og den lokale forældrestemme i folkeskolen.

Besøg Skole og Forældre på skole-foraeldre.dk

 

Her er en drejebog, der kan understøtte valget af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.