Børnehaveklasselederen sørger med sin undervisning for at dit barn udvikler kompetencer indenfor en række områder.

Kompetenceområder

  • Sprog
  • Matematisk opmærksomhed
  • Naturfaglige fænomener
  • Kreative og musiske udtryksformer
  • Krop og bevægelse
  • Engagement og fællesskab

Alle områder har et særligt fokus på en legende tilgang til de faglige aktiviteter. 

Når dit barn er begyndt i børnehaveklassen, vurderer vi barnets sprog. Børnehaveklasselederen bruger sprogvurderingen til at tilrettelægge undervisningen. Så kan undervisningen tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger. 

I børnehaveklassen arbejder dit barn sammen med børn fra andre klasser. Det kan være i temauger, fordybelsesdage eller projekter, der involverer hele eller dele af skolen.