Der går færre elever i en modtagelsesklasse end i en almindelig klasse i folkeskolen (almenklasse). I modtagelsesklassen støtter vi barnet i at udvikle sit danske sprog. Der er også undervisning i andre fag, som passer til dit barn.

Når dit barn er klar til at komme i en almenklasse, kan barnet fortsætte på skolen eller flytte til distriktskolen. Det er op til forældrene.

Vil du vide mere om indskrivning til og undervisning i modtagelsesklasse? Kontakt Kompetencecenter for Dansk som andetsprog:

Kompetencecenter for Dansk som andetsprog
Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C
Tlf. 87 13 61 51
Mail: kompetencecenter@mbu.aarhus.dk