Formålet med Back2School er at hjælpe dit barn tilbage i skole.

I Back2School arbejder vi med at få løst de udfordringer, som kan være grunden til, at dit barn har svært ved at komme i skole. Det sker i et samarbejde mellem dit barn, dig som forælder, dit barns skole og en Back2School-psykolog.

Sådan foregår det

Du og dit barn får 11 samtaler med psykologen. Derudover skal I til 3 møder med dit barns skole.

Samtalerne med psykologen sker på hverdage mellem kl. 8.00-16.00 på en folkeskole i Aarhus, og møderne med dit barns skole sker på skolen. Det er vigtigt, at begge forældre deltager i samtalerne.

Back2School-forløbet tager tre måneder. Cirka tre måneder efter sidste samtale kan I som familie få en opfølgende samtale.

Inden forløbet begynder, skal du udfylde to spørgeskemaer. Herefter bliver du og dit barn inviteret til en samtale med psykologen. Her fortæller du psykologen mere om jeres situation og behov. Efter forløbet er slut, skal du udfylde et enkelt spørgeskema.

En vigtig del af forløbet er hjemmeopgaver. Dem skal du og dit barn arbejde med mellem samtalerne. Du vil få hjælp til, hvordan du bedst muligt støtter dit barn i arbejdet med hjemmeopgaverne.

Sådan får du et Back2School-forløb til dit barn

Du kan kontakte PPR for et Back2School-forløb til dit barn.

Her kan du læse om, hvornår dit barn har for meget fravær i skolen.

Dit barn har for meget fravær, når barnet har:

  • 4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned
  • 10% ulovligt fravær den seneste måned
  • 11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår
  • 10% samlet fravær det seneste skoleår