Skift til en anden folkeskole

Klik på "Ansøgningsskema til skoleskift" og udfyld skemaet. Du kan nu gemme det udfyldte skema på din egen computer under "filer". Du kan efterfølgende sende dokumentet som vedhæftet fil til den ønskede skole. Mailen skal sendes via digital postkasse (e-Boks).

Skift til privatskole

Skifter dit barn fra en kommunal folkeskole til en privatskole? Så hent skemaet "Udmeldelse fra skole og SFO". Det udfyldte skema skal du aflevere på den skole, dit barn flytter fra.

Udmeldelse fra skole og SFO

 

 

Hvis dit barn har dansk som andetsprog, skal vi sprogscreene dit barn ved skoleskifte og tilflytning til kommunen.

Kontakt den skole, du ønsker, at dit barn skal gå på. Så sender vi et brev om, hvor og hvornår vi sprogscreener dit barn.

Du må gerne deltage i dit barns sprogscreening. Husk: Du må ikke hjælpe dit barn med at besvare opgaverne.

Du kan læse mere om sprogscreening på siden 'Skolestart og dansk som andetsprog'

Har du spørgsmål til sprogscreeningen af dit barn? Så kontakt den skole, du ønsker, dit barn skal gå på eller Kompetencecenter for Dansk som andetsprog:

Kompetencecenter for Dansk som andetsprog
Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C
Tlf. 87 13 61 51
Mail: kompetencecenter@mbu.aarhus.dk

Når skolen modtager din ansøgning om skoleskifte, får du besked indenfor 14 dage om der er en ledig plads eller ej. Det er nemlig ikke sikkert, at den skole du søger om skoleskifte til, har ledige pladser på klassetrinnet.

Der er ledig plads, hvis skolen har færre end 24 elever i gennemsnit på klassetrinnet.

Har skolen en ledig plads, kan skolen fortælle dig:

  • om der er behov for et møde med dig/barnet med henblik på klasseplacering, skolestart mv.
  • om der er behov for oplysninger fra nuværende skole

Har skolen ikke en ledig plads, gemmer skolen din ansøgningen skoleåret ud.

Bliver der en plads i løbet af skoleåret, får du direkte besked.

Er der flere ansøgere end ledige pladser, tildeler vi pladserne efter følgende regler:

  • Børn bosiddende i Aarhus optages før børn fra andre kommuner.
  • Børn med søskende på skolen, der søges til, har fortrinsstilling.
  • De børn, der bor nærmest skolen, optages først.
Har dit barn ikke fået en plads i løbet af skoleåret? Så skal du søge igen i det nye skoleår, hvis du stadig er interesseret i skoleskifte.

Vælger du ved indskrivning til skolegang eller under skoleforløbet en anden skole end distriktskolen, herunder en privatskole, kan du ikke senere fremsætte krav om optagelse på distriktskolen.

Vi behandler overflytning til distriktskolen efter reglerne om skoleskifte.

Søger du den skole, der ligger i det skoledistrikt, du flytter til? Så er der som udgangspunkt reserveret en plads til dit barn. Det er dog under følgende forudsætninger:

  • Henvendelsen om skoleskifte skal ske indenfor 14 dage efter tilflytning til distriktet.
  • Børn med dansk som andetsprog skal sprogscreenes ved tilflytning/skoleskifte.

Når du flytter til skoledistriktet skal du derfor tage stilling til, om du ønsker at få dit barn optaget på distriktsskolen. Du skal kontakte skolen indenfor 14 dage efter tilflytning.

Hvis du ikke overflytter dit barn til sin nye distriktsskole i forbindelse med flytningen, mister du krav på senere at melde barnet ind som distriktsbarn, medmindre andet er aftalt med distriktsskolen inden for de første 14 dage efter flytning.
Uanset ovenstående er det dog ikke muligt at være garanteret en plads på distriktsskolen, hvis skoleskiftet ikke sker inden rimelig tid. Der kan altså ikke i kontakten med skolen aftales en uforbeholden ret til senere skoleskifte til distriktsskolen.

Det er forældrene, der skal betale de transportudgifter, der har med skoleskiftet at gøre.

Du kan klage over afslag på ansøgning om skoleskifte. En eventuel klage skal fremsendes skriftligt senest fire uger efter du har modtaget afslaget.

Du skal vedlægge en kopi af afslaget, når du sender den skriftlige klage. 

Du kan sende klagen på mail til Pladsanvisning og Elevadministration i Børn og Unge på pladsanvisningen@mbu.aarhus.dk.

Du kan også sende klagen på papir til denne adresse:
Aarhus Kommune
Børn og Unge
Pladsanvisning og Elevadministration
Postboks 4069
8260  Viby J