Trivsel og glæden ved læring starter på dit barns skole 

Det er den skole, hvor dit barn er indskrevet, som har ansvaret for trivsel og læring. Så hvis du som forældre er bekymret for dit barn, er du altid velkommen til at tage en dialog med det pædagogiske personale. Men som forældre er du også velkommen til at kontakte det tværgående trivselsteam, hvis du ønsker at drøfte dit barns trivsel og fravær.  

Det laver det tværgående trivselsteam 

Arbejdet i det tværgående trivselsteam tager afsæt i dit barns udfordringer med inddragelse af jer som familie. Det handler om at finde den rette støtte, og derfor er teamets arbejde fokuseret på at finde løsninger så tæt på jer om muligt og i samarbejde med skolen.  

Samtidig kan teamet hjælpe skolerne med specialviden om fravær og trivsel, og koordinerer indsatser, så de er skræddersyet den enkelte elev. Det tætte samarbejde med skolerne øger også muligheden for tidligt at opdage, når elever oplever dårlig trivsel og fravær.  

Til at løse opgaven har det tværfaglige trivselsteam medarbejdere med både pædagogisk, psykologisk og socialfaglig ekspertise og viden om trivsel og fravær.   

Hvis du vil i kontakt med det tværgående trivselsteam 

Som forældre kan du kontakte det tværgående trivselsteam for at få sparring og støtte om dit barns fravær og trivsel. Samarbejdet med trivselsteamet kan også gå via den lokale skole.  

Tværfagligt trivselsteam: 7210 8240 

E-mail: trivselsteam@aarhus.dk