Skolefritidsordningen - i daglig tale SFO - er et tilbud om pasning til alle børn i 0.-3. klasse.

I SFO lægger vi vægt på at understøtte dit barns personlige, sociale og kulturelle udvikling. Børn har brug for at lære at vælge, for at kunne sige til og fra. Sådan lærer de at tage ansvar for sig selv når de er sammen med andre mennesker.

  • Det er helt frivilligt at være i SFO og det er dig som forælder, der betaler for pasningen.
  • Vi fører tilsyn med børn, som er indskrevet i SFO
  • I SFO er børnene sammen med deres venner og de kan udvikle nye venskaber. Samtidig sørger vi for at de kan deltage i forskellige aktiviteter inde og ude.
  • SFO har lokaler, som er indrettet til fritidsaktiviteter, men de kan også bruge skolens andre lokaler og faciliteter.

Husk: Hver enkelt SFO har sit eget særpræg. Du kan læse mere om SFO'erne på skolernes egne hjemmesider.