"Børns tidlige sprog" skal styrke sproglig udvikling hos børn i alderen 0-8 år. Vi optimerer den sproglige udvikling med to indsatser:

  • Ved at sikre en tidligere identifikation af sproglige udfordringer.
  • Ved at skabe sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet i byens dagtilbud.

Projektets tre dele

Aktionslæringsforløb

  • Forløbet optimerer kompetencerne hos det pædagogiske personale, så de kan skabe gode sproglige læringsmiljøer.
  • Forløbet strækker sig over seks måneder.
  • Projektet tager udgangspunkt i videoklip fra de deltagende dagtilbud. På den måde kan personalet udforske deres egen praksis. Derefter kan de afdække og arbejde med nye handlemåder og rutiner.
  • Målet er at understøtte en undersøgende samarbejdskultur. Den skal også kunne leve videre efter forløbets afslutning.

Nyt redskab til at opspore før-sproglige udfordringer

  • Målet er at skabe et fælles afsæt, sprog og systematik i det sprogpædagogiske arbejde for de 0-2-årige på tværs af byens dagtilbud.

Digital vidensplatform

  • Her er eksisterende vejledningsmaterialer, metoder og forskning på sprogområdet.
  • Platformen skal give let adgang til viden og inspiration for både forældre og personale.

Forældrevejledning og tæt samarbejde med forældrene er i centrum i alle dele af projektet.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er det pædagogiske personale i dagtilbud og indskoling samt forældre til børn i 0-8-års alderen.