Der er mange måder at være familie på. Nogle gange kan vi komme ind i en negativ spiral, som påvirker barnets trivsel derhjemme, i daginstitutionen eller i dagplejen.

Familiegruppen er for forældre, der har et eller flere af disse ønsker:

 • Mere nærvær og kontakt med dit barn.
 • Redskaber til at takle og forstå dit barns behov og udfordringer.
 • At udvikle dine evner til at understøtte dit barns trivsel og udvikling.
 • At blive bedre til at sætte grænser og være tydelig over for dit barn.

Familiegruppen er for hele familien. Både du, din partner samt søskende er velkomne.

Idéen med familiegruppen er at støtte dit barns trivsel og udvikling. Det gør vi ved at skabe fokus på den hverdag, som dit barn indgår i.

Når vi mødes i familiegruppen, skaber vi rum for øjeblikke fyldt med glæde. Vi leger sammen og laver forskellige aktiviteter. Undervejs reflekterer vi over hverdagens udfordringer. Det er både de udfordringer, du som forælder oplever derhjemme og i familiegruppen.

Her er nogle af de ting, vi laver sammen:

 • Leg og aktiviteter sammen med børnene.
 • Samtale, sparring og vidensdeling mellem forældre og familiegruppemedarbejderne.
 • Løbende statusmøder med fokus på trivsel og udvikling. Her deltager forældre, familiegruppemedarbejderen og dit barns kontaktpædagog.

Vi samler på positive øjeblikke. Vi tror nemlig på, at det, vi fokuserer på, har det med at vokse.

Vil du gerne melde din familie til familiegruppen? Så henvend dig til dit barns kontaktpædagog eller den daglige leder i dit barns institution.

Du skal kontakte din sundhedsplejerske, hvis dit barn ikke er tilmeldt en institution.

Hvad siger andre forældre?

Se videoerne med Kimmie, Rasmus, Magdalena og Rikke og hør, hvordan det var at være med i en familiegruppe:

Kimmie og Rasmus: ”Det har givet mere overskud”

 

Magdalena: "Jeg ved, at jeg er en god mor"

 

 Rikke: "Jeg forstår min søn bedre" 

 

Om forløbet

Et familiegruppeforløb varer typisk 8-12 uger, hvor vi mødes en eftermiddag om ugen kl. 15-18. 

 • Begge forældre og søskende er meget velkomne til at deltage.
 • Vi spiser aftensmad sammen.
 • Hver 6. uge holder vi et statusmøde sammen med jer, en leder og medarbejder fra barnets institution.
 • Der er 5-6 familier i en familiegruppe.

Hvor mødes vi?

 • Syd 0-4 år: Kløverhulen, Tulshøjvej, 8361 Højbjerg - mødes mandage kl. 15-18
 • Syd 3-7 år: Spiloppen, Pilegårdsvej 95, 8361 Hasselager - mødes mandage kl. 15-18
 • Vest 0-4 år: Skjoldhøjskolen pedelboligen, Skjoldhøjvej 9-11, 8381 Tilst - mødes onsdage kl. 15-18
 • Vest 3-7 år: Idrætsbørnehuset v. Globus 1, Gudrunsvej 3b, 8220 Brabrand, mødes onsdage kl. 15-18
 • Nord 0-7 år: Dagplejen Lystrup, Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup - mødes mandage kl. 15-18

Vi er uddannede pædagoger og en sundhedsplejerske. Vi har bred erfaring i at støtte forældre i at skabe forandring og trivsel for deres børn.

I familiegruppeforløbet har vi et tæt samarbejde med dit barns daginstitution. Det pædagogiske personale holder øje med dit barns trivsel og udvikling undervejs i forløbet. Vi reflekterer også over, hvordan praksis i institutionen påvirker dit barns adfærd.

Det pædagogisk personale har en aktiv rolle undervejs i forløbet med familiegrupper.

Institutionens opgaver

 • at gøre forældrene opmærksomme på tilbuddet (hav gerne pjecerne liggende fremme)
 • at deltage i opstartsmøde og statusmøder
 • at udfylde et målsætningsskema uge for uge i den tid, familien deltager i familiegruppen.

Opstartsmødet

Mødet afholdes hos jer inden familien starter i familiegruppen. Vi taler forventninger til forløbet og aftaler målsætninger: hvad vil vi gerne have, at barnet skal kunne, som det ikke kan i dag? På baggrund af snakken udfylder vi et målsætningsskema til institutionen. Familiegruppemedarbejderen er mødeleder.

Målsætningsskema

Den pædagog/dagplejer, som er tættest på barnet skal under hele familiegruppeforløbet registrere, hvordan det går med målsætningen for barnet. Det gøres ved at observere barnet i nogle udvalgte sammenhænge hver dag. Ligeledes er der plads til refleksioner på egen praksis ift. barnet - hvad gør vi i institutionen, som virker?

Vi vurderer, at registreringsopgaven vil tage ca. 5-10 minutter dagligt. Målsætningsskemaet gør det muligt for forældrene at følge med i, hvordan barnet udvikler sig i institutionen. Forældrene medbringer det udfyldte skema til det ugentlige møde i familiegruppen. Skemaet er et vigtigt arbejdsredskab i forløbet.

Statusmøder

Cirka hver sjette uge holder vi statusmøde. Her taler vi blandt andet om barnets udvikling på de opstillede mål, og om hvordan vi arbejder videre i familiegruppen og i institutionen med at understøtte barnets trivsel og udvikling.

Kontaktpersoner og tilmelding til familiegrupper i dagtilbud