Bevægelse gør dit barn i stand til at opleve og med tiden forstå den omkringliggende verden. Gennem bevægelser udvikler dit barn sin motorik, det lærer at klare ting selv og kan deltage i aktiviteter sammen med andre børn. Det er tilfredsstillende for barnet, at man kan lege, mestre og bruge sin krop. 

Motorikken spiller på denne måde en betydningsfuld rolle for dit barns velvære, fysiske aktivitet, sociale relationer - og dermed barnets personlige udvikling.

Krop og Bevægelse er målrettet børn i alderen 0-6 år i Aarhus Kommune og er igangsat for at højne arbejdet med læreplanstemaet krop og bevægelse, herunder det motoriske og sansemotoriske arbejde i både vuggestuer og dagtilbud.

Du kan som forælder få vejledning i dit barns institution til at stimulere barn motorisk; hvad skal du tænke over i hverdagen og lægge mærke til hos barnet? Der er især fokus på at styrke bevidstheden om, at det er vigtigt, hvad du som forælder gør sammen med dit barn.

Uddannelse og tilmelding

Aktivitetskort

Plakater

Leg med...


Kom godt i gang


Tilmelding via Kursusportalen