I de første skoleår har forældre fuld opmærksomhed på barnets skoledag. Som årene går, og som børnene bliver ældre, falder forældrenes engagement i skolen ofte.
Samtidig synes mere end hver fjerde ung i 8. klasse, at det er svært at tale med sine forældre, og at de voksne viser for lidt interesse for deres liv.

Fokus på forældre gennem fagprofessionelle

Projektet Styrket forældrevejledning i udskolingen skal styrke de fagprofessionelles kompetencer i forhold til vejledningen af forældrene. Det skal dermed gøre en forskel i samarbejdet med forældrene om deres barn. Projektet skal danne grundlag for udvikling af en ny praksis i skoler og fritids- og ungdomsskoler, som er mere virkningsfuld. Den nye praksis arbejder med forældre som ressource og skal opkvalificere forældresamarbejdet.

Forældre har en betydningsfuld rolle for deres barns/unges trivsel og læring. Derfor vil projektet styrke de fagprofessionelles kompetencer i forhold til vejledningen af forældrene. Det er nemlig børnene, de unge og deres forældre, der skal se og opleve effekten. Tesen er, at en ændret praksis hos de fagprofessionelle kan gøre en forskel i samarbejdet med forældrene om deres barn.

Forældreinvolvering

Projektet er et udviklingsprojekt, som blandt andet skal bidrage til at flytte et mindset. Vi skal gå fra en forestilling om, at unge i udskolingsalderen kan klare sig selv, til en forståelse af at forældre stadig spiller en vigtig og afgørende rolle i de unges liv. Projektet handler derfor om to ting: Udvikling af konkrete metoder til forældreinvolvering og at ændre både forældres, unges og fagprofessionelles mentale modeller.

Udskolingsalderen byder på særlige udfordringer og livsopgaver. Dem har børnene og de unge brug for hjælp og støtte til at sætte ord på, reflektere over og finde sig til rette i. Forældre, skole og fritids- og ungdomsskole (FU) er fælles om opgaven sammen med de unge. Derfor skal det være i dette fællesskab, at vi udvikler og afprøver den gode praksis.

Ambitionen er at udvikle den gode, virkningsfulde praksis og afprøve den og evaluere effekten.

Få inspiration til skole-hjem-samtalen

Se videoen om det nye SPOT ON spil, som sikrer en større grad af dialog til skole-hjem-samtalerne og skaber rum for samtale mellem forældre og børn. Det er Projektgruppen for Styrket Forældrevejledning i Udskolingen, som har arbejdet med at udvikle nye metoder herunder spillet, SPOT ON. Spillet bygger på KvaS Vital-modellen. Den har et helhedsorienteret syn på den unge og sikrer at den unge blive set og hørt.

Spil SPOT ON som forberedelse til skole-hjem-samtalen. Vis den evt. på forældremøder eller på et teammøde for udskolingen.

Målgruppen er alle børn og unge i 7. – 9. klasse, deres forældre og det pædagogiske personale i udskolingen; lærere og klubpædagoger.

Det er fortsat muligt at få supplerende SPOT ON spil udleveret.