Trivselsmøder er et tilbud til dig, som har behov for råd og vejledning i forhold til dit lille barn. Lær hvordan du sammen med det pædagogiske personale bedst hjælper dit barn.

Du kan deltage, hvis dit barn er mellem 0-2 år. Det er ikke afgørende om du passer dit barn hjemme eller om barnet går i vuggestue eller dagpleje.

Trivselsmødet henvender sig til dig, hvis du er bekymret for dit barns sociale eller kommunikative udvikling.

Det kan for eksempel være:

 • Hvis dit barn har svært ved at falde til i vuggestue eller dagpleje
 • Hvis du har svært ved at aflæse og trøste dit barn
 • Hvis du er i tvivl eller bekymret for samspillet mellem dig og dit barn
 • Hvis du er i tvivl eller bekymret for dit barns sproglige udvikling

Trivselsmødet giver dig muligheden for at tale om dit barns trivsel eller udvikling med fagpersoner inden for psykologi, pædagogik og sundhed.

Alle børns adfærd og trivsel er præget af den sammenhæng og det miljø, som de er en del af. Vi bruger dialog til at opnå en fælles forståelse for dit barn. Dialogen hjælper os med at tilpasse rammerne og miljøet, så vi tilgodeser barnets behov bedst muligt.

Trivselsmødet er et tværfagligt mødeforum. Du/I som forældre deltager i mødet sammen med:

 • Dit barns kontaktpædagog eller dagplejer.
 • En psykolog.
 • En talehørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
 • Eventuelt din sundhedsplejerske.

 

Du skal kontakte dit barns sundhedsplejerske, dagplejer eller pædagog for at aftale et trivselsmøde.

Hvis dit barn stadig passes hjemme

Kontakt din sundhedsplejerske for at finde ud af, om trivselsmøde 0-2 år er en mulighed for dig. Hvis ja, vil sundhedsplejersken indkalde til et trivselsmøde. Sundhedsplejersken kan også ønske at sparre med andre fagpersoner om dit barn og invitere til trivselsmøde.

Hvis dit barn er begyndt i dagpleje eller vuggestue

Kontakt din pædagog eller dagplejer for at finde ud af, om trivselsmøde 0-2 år er en mulighed for dig. Hvis ja, vil vuggestuen eller dagplejeren indkalde til et trivselsmøde. Vuggestuen eller dagplejeren kan også ønske at sparre med andre fagpersoner om dit barn og invitere til trivselsmøde.

Vi er fagpersoner med bred erfaring i at støtte dig som forælder til at skabe forandring og trivsel for dit barn.

Trivselsmøde er et mødeforum. Her deltager:

 • Dit barns pædagog eller dagplejer.
 • En psykolog og en talehørekonsulent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
 • Eventuelt din sundhedsplejerske.

Derudover deltager I som forældre.