Den frivillige hjælp har fokus på hjælp til selvhjælp. Det handler om at få aktiveret dine egne ressourcer og på at skabe sociale netværk ud fra det, du ønsker. Den frivillige støtte kan også bidrage til at skabe et øget netværk og fællesskab for dig, som i en periode har brug for at ”finde retning” i dit liv.
 
Vi kan tilbyde frivillig hjælp gennem samarbejde med:
 • Eksisterende frivillig-organisationer i Aarhus.
 • Medborger-guiderne.
 • Frivilligcenter Aarhus.
Dette kan frivillige fx hjælpe med:
 • Støtte og hjælp til ledsagelse til aktivitetstilbud, træning, møder med kommunen og læge.
 • Hjælp til læsning af breve og meddelelser fra kommunen.
 • Praktisk hjælp og samtale med borgere, der på egen krop har erfaringer med, hvordan man håndterer den udfordring, du også kæmper med.
 • Tilknytning til frivillige sociale samværstilbud. Tilbuddene kan omhandle mange forskellige ting fra fælles madlavning til træning i naturen og meget mere.

Medborger-guiderne er borgere med fysisk eller psykisk handicap, som er uddannet i at hjælpe andre med særlige behov.

Sådan får du en medborger-guide:

 1. Du får tilbudt en medborger-guide, hvis vi vurderer, at du kan få gavn af det.
 2. Ved samtalen spørger vi ind til, hvad du præcist ønsker at få hjælp til, hvad dine interesser er, og hvordan din hverdag fungerer.
 3. Derefter bliver du indbudt til et match-møde med en potentiel Medborger-guide. En medarbejder fra Åben Fleksibel Rådgivning - Sdr. Allé deltager også i mødet. Du er også selv velkommen til at have en kontaktperson eller pårørende med.
 4. Til slut aftaler I rammerne for jeres samarbejde.
 5. Samarbejdet følges op løbende af en tilknyttet medarbejder.

Om medborger-guiderne

Medborger-guiderne har oplevet på egen krop, hvad det vil sige at have særlige udfordringer og modtage støtte fra kommunen. Medborger-guiderne arbejder som frivillige og udfører opgaverne, fordi de gerne vil hjælpe andre med noget, de selv er gode til.

En Medborger-guide kan hjælpe dig med støtte og tips til en konkret udfordring som fx:

 • Isolation og ensomhed
 • Transporttræning
 • Ledsagelse til aktiviteter
 • Angst for at flytte hjemmefra
 • It, ordblindhed og meget mere.

Gennem samtale med en ligesindet kan en Medborger-guide også hjælpe dig med at formulere mål for fremtiden, og spørge ind til, hvad du ønsker støtte til. 
Støtte fra en Medborger-guide er generelt midlertidig hjælp til selvhjælp. Medborger-guider kan yde forskellige former for støtte i kortere eller længere forløb. Ofte varer et Medborger-guide forløb ikke mere end fire måneder. 

En medborger-guide er en person, der:

 • Har handicap og bor i Aarhus Kommune.
 • På egen krop og via egne erfaringer har kendskab til (nogle af) de udfordringer et handicap giver, når man er borger i Aarhus Kommune og har kontakt til ”systemet.”
 • Besidder grundlæggende sociale kompetencer.
 • Skal være relativt afklaret omkring sig selv og sine kompetencer og skal kunne bruge sine erfaringer til støtte for andre.
 • Har en vis modenhed og livserfaring.
 • Kan tilsidesætte egne ønsker og behov.
 • Har et forståeligt sprog.
 • Er selvtransporterende.
 • Har en ren straffeattest.