Vores kursus hedder "Hånd om livet" og handler om udfordringer og handlemuligheder.

Kursets formål er: 
  • At du får klarhed over, hvilke udfordringer, der forhindrer dig i at få hverdagen til at fungere og komme videre i dit liv.
  • At du bliver klogere på, hvad du selv kan tage hånd om, og hvad du har brug for hjælp til.
  • At du får viden om de muligheder for hjælp, der findes i Aarhus til mennesker, der er psykisk sårbare, og hvor du kan finde mere information om de enkelte tilbud.

Om kurset Hånd om livet

På kurset arbejder du individuelt og udveksler erfaringer med de andre. Du skal derfor være indstillet på at være aktiv i undervisningen og tale om dig selv med de andre i gruppen. Underviserne vejleder og hjælper undervejs. 

Kurset varer 3x3 lektioner, fordelt over tre dage og holdes i vores lokaler på Sønder Alle 33. Undervejs vil der komme besøg af en medarbejder fra Frivillighuset, Rehabiliteringsforløb og Psykiatriens Hus for at orientere om deres tilbud. Der er 4–6 kursister på holdet.  

Hvis du vil starte på kurset, skal du kontakte en af vores vejledere.

Om underviserne

Underviserne kommer fra Rehabiliteringsforløb, Undervisning. Afdelingen tilbyder kompenserende specialundervisning til dig, der er fyldt 18 år og har en psykisk sårbarhed. Det er gratis at deltage.