Vi tilbyder ”her og nu” rådgivning, vejledningsforløb og socialpædagogiske indsatser – blandt andet i forhold til:

 • Udvikling af færdigheder
 • Håndtering af hverdagen
 • Sociale problemer
 • Indhold i hverdagen
 • Økonomi
 • Hjælp til at finde rundt i ”systemet”.

Vi bygger desuden bro til relevante frivillige tilbud, gruppeforløb og andre forskellige tilbud i Aarhus Kommune.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du ønsker at drøfte en borger med os. I vores åbningstid er det også muligt at henvende sig sammen med borgeren og høre mere om vores tilbud.

Åben Fleksibel Rådgivning er selvvisiterende, og der er tale om indsatser, der tilbydes borgerne og dermed ikke bevilgede indsatser. Det indebærer, at der ikke er nogen klagemulighed, hvis vi ikke kan tilbyde borgeren en indsats.

Målgruppe

Borgere kan tilbydes forløb ud fra blandt andet følgende kriterier:

 • At der ikke er tale om en betydelig nedsat funktionsevne eller behov for omfattende eller langvarig støtte.
 • At der ikke er behov for løbende relationel støtte (ud over konkret støtte til en given udfordring).
 • At det vurderes, at indsatsen kan afsluttes inden for max 6 måneder, som er den øvre varighed for indsatser efter § 82.
 • At borgeren helst skal kunne klare sig uden støtte efter endt § 82 indsats, så indsatsen kun er forebyggende i forhold til behov for yderligere støtte.
 • At der ikke er tale om et mønster, hvor der tegner sig et behov for kontinuerlig og/eller tilbagevendende støtte til samme, gentagne udfordringer, idét den forebyggende indsats kun kan tilbydes én gang.

Lovgrundlag

Åben Fleksibel Rådgivning er etableret efter Servicelovens § 82a, b og d.

 • § 82a: Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte. Vi tilbyder i øjeblikket ikke gruppetilbud.
 • § 82b: Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte.
 • § 82d: Hjælp og støtte etableret i samarbejde med frivillige.

§ 82c, som omhandler sociale akuttilbud, findes i Psykiatriens Hus - Overnatningspladserne og Socialvagten.