Målgruppen er børn og unge, der er 0-17 år og familier med spædbørn.

Tilbuddets indhold

Vi har fire former for anbringelse:
  1. Anbringelse uden for hjemmet
  2. Anbringelse til afklaring af, hvad der skal ske med barnet i fremtiden
  3. Anbringelse af børn til adoption
  4. Anbringelse af familier med spædbørn, der har behov for støtte og vejledning i deres nye livssituation.
Vores tilbud gives på Kong Christian IX's Børnehjem og Familieinstitutionen Bethesda.
Vi er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.


Kong Christian IX's Børnehjem

Her ligger Døgncentrets akutafdeling for børn, der er 0-17 år. En anbringelse sker på baggrund af barnets behov og barnets og familiens forhold. En akut anbringelse sker på grund af en kaotisk hændelse i familien. Ved en akut anbringelse giver vi barnet omsorg og ro. Samtidig finder vi ud af, hvordan barnet bedst hjælpes videre i tilværelsen, og afklarer, hvad der skal ske i fremtiden for barnet. Vi modtager også spædbørn til bortadoption.
Der en stor have med mange legemuligheder for både små og større børn, der er trampolin, legeplads og mulighed for boldspil. Der er indhegnede legearealer for de mindre børn. Der ligger en lille offentlig fodboldbane ved siden af os, som vi også bruger. Der er fælles aktivitetslokaler, fx teater/boldspilssal, lerværksted, computerrum m.m.


Familieinstitutionen Bethesda

Et tilbud til gravide kvinder og familier. Her giver vi intensiv støtte og vejledning til at finde egne ressourcer i rollen som mor eller far, og vi hjælpe familien med at komme videre. Der kan være mange grunde til at være her, og i alle tilfælde, tager vi udgangspunkt i den enkeltes aktuelle behov for støtte.
Vi ligger i en ældre treetagers bygning med kælder. Hver familie har sit eget værelse eller flere alt efter antal familiemedlemmer. Der er computer- og aktivitetsrum og et fælles køkken. Udenfor er der en velindrettet stor have med gode legemuligheder, mange frugttræer m.m.

Adgang til tilbuddet

I skal henvises til tilbuddet, kontakt jeres sagsbehandler på Familiecentret.