Generelt om hverdagslivet i dagcenteret

Aktiviteter foregår i størst muligt omfang udendørs.

Ved brug af lokaler indendørs foretages udluftning løbende formiddag og eftermiddag.

 • Vi inddeler os i mindre grupper
 • Vi spritter og vasker hænder mange gange i løbet af dagen.
 • Vi holder 2 meters afstand til hinanden.
 • Medarbejderne bruger mundbind.
Vi tilbyder dig mundbind, som du kan tage på under din transport når du skal hjem.
Generelt til dig der kommer i dagcenteret og til din familie
 • Hvis du er syg, må du ikke komme i dagcentret.
 • Du må ikke medtage ting hjemmefra til dagcenteret.
 • Vi giver dig ikke skriftlig information/referat fra dagen med hjem.
 • Det er en god idé at anvende mundbind under kørsel til og fra dagcenter.
 • Imens du er i dagcenteret opbevares taske, telefon og lign.  i et aflåst lokale adskilt fra andres ejendele.
 • Hvis du medbringer madpakke hjemmefra, skal den være indpakket i engangsemballage og afleveres til en medarbejder ved ankomsten.
 • Vi foretrækker, at du benytter dig af den tilbudte forplejning i dagcenteret, fremfor medbragt mad fra hjemmet.
Din familie er meget velkommen til at ringe til dagcenteret i telefontiden.
Kørsel til og fra Dagcenter

Der er aktuelt ikke afstandskrav ift. kørsel. 

 • Chaufføren benytter mundbind
 • Chauffør anvender hygiejniske forskrifter ift. håndhygiejne og rengøring af bus med sprit imellem kørsler.
Dagcenteret tilbyder dig mundbind til brug under kørsel.