Et dagcenter er et sted, hvor du møder andre mennesker, som er i samme situation som dig og du møder personale som er uddannet indenfor forskellige fagområder. Gennem aktiviteter og samvær får du hjælp og støtte til at holde dig i gang på trods af sygdom og til at gøre det du holder af længst muligt.

Dagcenteret er indrettet hjemligt og hyggeligt. Vi lytter gerne til dine idéer i forhold til indretningen.

Vi har lægger vægt på:

at møde dig med respekt og lytte til dine interesser og ønsker for din dag i dagcenteret
at skabe en positiv oplevelse for dig i et aktivt fællesskab
at hjælpe dig til at skabe struktur i din hverdag
at støtte dig i at gøre det du holder af i længst mulig tid


Hvordan gør vi?

Sammen med dig og din familie tilrettelægger vi dine dage og aktiviteter i dagcentret, så de både bliver meningsfulde for dig og tager afsæt i de behov du har for eventuelt vedligeholdende træning og sundhedsfremmende indsatser.

Formål med dagcenter
Gennem træning eller vedligeholdende indsatser, at understøtte dig med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, til at kunne blive længst muligt i eget hjem.

Forebygge social isolation. Understøtte en afklaring af din og familiens fremtid og rette fremtidige indsats.

At aflaste din familie, der hjælper dig med et stort pleje- og omsorgsbehov.

At støtte din familie i fortsat at kunne drage omsorg for dig.