Et dagcenter er et sted, hvor du møder andre mennesker, som er i samme situation som dig og du møder personale som er uddannet indenfor forskellige fagområder. Gennem aktiviteter og samvær får du hjælp og støtte til at holde dig i gang på trods af sygdom og til at gøre det du holder af længst muligt.

Dagcenteret er indrettet hjemligt og hyggeligt. Vi lytter gerne til dine idéer i forhold til indretningen.

Vi har lægger vægt på:

at møde dig med respekt og lytte til dine interesser og ønsker for din dag i dagcenteret.
at skabe en positiv oplevelse for dig i et aktivt fællesskab.
at hjælpe dig til at skabe struktur i din hverdag.
at støtte dig i at gøre det du holder af i længst mulig tid.


Hvordan gør vi?

Sammen med dig og din familie tilrettelægger vi dine dage og aktiviteter i dagcentret, så de både bliver meningsfulde for dig og tager afsæt i de behov du har for eventuelt vedligeholdende træning og sundhedsfremmende indsatser.

Formål med dagcenter:

gennem træning eller vedligeholdende indsatser, at understøtte dig med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, til at kunne blive længst muligt i eget hjem.
Forebygge social isolation. Understøtte en afklaring af din og familiens fremtid og rette fremtidige indsats.
At aflaste din familie, der hjælper dig med et stort pleje- og omsorgsbehov.
At støtte din familie i fortsat at kunne drage omsorg for dig.