Et dagcenter er et visiteret tilbud til:

  • Personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i en sådan grad, at der er behov for hjælp, støtte og omsorg til at kunne deltage i særligt tilrettelagte aktiviteter, træning, og andre sundhedsfremmende tilbud til udvikling af færdigheder, vedligeholdelse af funktionsevne og eller forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse.
  • Dig, hvis du opfylder ovennævnte kriterier og hvor din ægtefælde/sambo tager del i den personlige pleje/praktiske hjælp og har brug for aflastning udenfor hjemmet. 
  • Dig, som er enlig og opfylder ovenstående kriterier og hvor det vurderes at du kan profitere af, at indsatsen foregår i sammenhænge med andre.

Diagnose er ikke afgørende for visitation, det er dine behov der er afgørende.

Hvis du kan deltage i aktiviteter arrangeret af frivillige i folkehusene, i foreninger og/eller i lokalsamfundet, kan du som udgangspunkt ikke komme i betragtning til et dagcenter.

Et dagcentertilbud kan gives i en til fem hele hverdage.

Åbningstiden er fleksibel, men de fleste kommer kl. 10.00 og tager hjem igen kl. 15.00.

Du eller din familie skal henvende dig/jer til en borgerkonsulent og spørge om du er berettiget til et dagcentertilbud.

Kontakt:  Sundhed og Omsorgslinjen i Sundhed og Omsorg på Telefon 87 13 16 00

Hvem er ikke i målgruppen?

For både dig der er gift/samboende og enlige gælder det, at:

  • hvis du kan deltage i aktiviteter arrangeret af frivillige i folkehusene, i foreninger og/eller i lokalsamfundet, så er du ikke berettiget til et dagcentertilbud.
  • Hvis du er gift/samboende og din ægtefælde ikke tager del i din personlige pleje, eller praktiske hjælp og derved har behov for aflastning, så er du ikke berettiget til et dagcentertilbud.
  • Hvis du er enlig og er i målgruppen for dagtilbud (§ 104) eller aktivitetstilbud (§ 103), kan du ikke bevilges et dagcentertilbud.