Dagcentrene i Sundhed og Omsorg er samlet under en leder.

Der er 6 dagcentre som er fordelt således:

- Nord - Trige
- Dagcenter Nord Pleje og Rehabilitering, Samuel Morses Vej 8
- Midt – Møllestien
- Marselis – Marselisborgcentret
- Viby-Højbjerg – Skåde
- Syd – Kolt-Hasselager

Siden maj 2018 har der været et stort fokus på at udvikle dagcentrene i Sundhed og Omsorg til dagcentre, der fagligt og rent fysisk matcher borgernes differentierede behov også for fremtiden. I den forbindelse er det besluttet at sammenlægge 7 dagcentre til 3 dagcentre fordelt på geografien Nord, Midt og Sydlige bydel

To dagcentre vil være lige store og det tredje dagcenter større med indehold af flere funktioner end de øvrige. Sammenlægningen sker over en årrække startende fra 2022.

Målet for sammenlægningen er at skabe de bedst mulige betingelser for Målgruppen. Gennem træning, vedligeholdende indsatser, og sundhedsfremmende indsatser, understøttes personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, til at kunne få flere gode år eget hjem. Det er også ønsket i højere grad at kunne støtte familien i at drage omsorg for en nærtstående med et stort pleje- og omsorgsbehov.

Dagcentrenes fysiske rammer udvides og kommer til at bestå af større og mindre lokaler samt trænings- og udendørs faciliteter. På den måde understøtter de fysiske rammer brugernes differentierede behov og de tværfaglige indsatsers succes.

Første skridt i sammenlægningen af dagcentre er taget i foråret 2022. Der flyttede dagcentrene Vest og Christiansbjerg ind i bygninger på Graham Belles Vej og blev til Dagcenter Nord, Pleje og Rehabilitering.

Hvorfor er den forandring god for mig som borger og bruger af dagcenter?
Ved sammenlægningen bliver dagcentrene større og de fysiske rammer bedres til fordel for dig og andre der bruger dagcenteret. Der bliver plads til at din familie kan deltage i aktiviteter på dagcentret en gang i mellem.

Rammerne giver bedre mulighed for at tilbyde dig både individuel træning i små lokaler og fælles træning i større lokaler. Der bliver også større mulighed for at tilbyde dig trænings- og sundhedsfremmende indsatser ud fra dine egne mål.

Ved en sammenlægning af dagcentrene vil der ske en samling af medarbejdere. Det har den positive effekt for dig, at paletten af faglige kompetencer bliver bredere. Du vil opleve at fagkundskaben er tæt på dig og at indsatserne sker ud fra en faglig vurdering målrettet dine behov og interesser. Du vil opleve at der er mange forskellige tilbud til dig.