I Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune er der dagcentre fordelt således:

- Nord - Trige
- Christiansbjerg - Vejlby
- Midt – Møllestien
- Marselis – Marselisborgcentret
- Vest – Tilst
- Viby-Højbjerg – Skåde
- Syd – Kolt-Hasselager

Siden maj 2018 har der været et stort fokus på at udvikle dagcentrene i Sundhed og Omsorg til dagcentre, der fagligt og rent fysisk matcher borgernes differentierede behov også for fremtiden. I den forbindelse er det anbefalet at sammenlægge 7 dagcentre til 3 dagcentre fordelt på geografien Nord, Midt og Sydlige bydel. Det vil ske over en kort årrække startende fra 2021.

Målet for sammenlægningen er, at skabe de bedst mulige betingelser for gennem træning eller vedligeholdende indsatser, samt sundhedsfremmende indsatser, at understøtte personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, til at kunne blive længst muligt i eget hjem. Samtidigt med er der også et ønske om i højere grad at kunne støtte familien i at kunne drage omsorg for en nærtstående med et pleje- og omsorgsbehov.

Fra april/maj 2021 vil dagcentrene i Sundhed og Omsorg være samlet under en leder og i løbet af de kommende år lægges dagcentrene sammen til tre fysiske enheder. To dagcentre vil være lige store og det tredje dagcenter bliver større og kommer til at indeholde flere funktioner end de øvrige.

Dagcentrenes fysiske rammer udvides og kommer til at bestå af større og mindre lokaler samt trænings- og udendørs faciliteter. På den måde understøtter de fysiske rammer brugernes differentierede behov og de tværfaglige indsatsers succes.

Første skridt i sammenlægningen af dagcentre forventes at ske i 3. kvartal 2021. I denne fase samles tre dagcentre i bygninger på Graham Belles Vej.

Hvorfor er den forandring god for mig som borger og bruger af dagcenter?
Ved sammenlægningen bliver dagcentrene større og de fysiske rammer bedres til fordel for dig og andre der bruger dagcenteret. Der bliver plads til at din familie kan deltage i aktiviteter på dagcentret en gang i mellem.

Rammerne giver bedre mulighed for at tilbyde dig både individuel træning i små lokaler og fælles træning i større lokaler. Der bliver også større mulighed for at tilbyde dig trænings- og sundhedsfremmende indsatser ud fra dine egne mål.

Ved en sammenlægning af dagcentrene vil der ske en samling af medarbejdere. Det har den positive effekt for dig, at paletten af faglige kompetencer bliver bredere. Du vil opleve at fagkundskaben er tæt på dig og at indsatserne sker ud fra en faglig vurdering målrettet dine behov og interesser. Du vil opleve at der er mange forskellige tilbud til dig.