Vores Børn og Unge-læger kan hjælpe børn fra 0-18 år, der har forskellige problemer:

  • Hvis dit barn mistrives.
  • Hvis dit barns adfærd afviger i forhold til sin alder.
  • Hvis dit har et fravær, der er bekymrende.

Her kan vores Børn og Unge-læger sørge for en lægefaglig vurdering eller en udredning.

I forhold til COVID-19 kan Børn og unge-lægerne rådgive på et generelt niveau, mens individuelle vurderinger – for eksempel om et barn tilhører risikogruppen i forbindelse med COVID19-smitte – skal foretages af egen læge, som kender forløb, medicinering etc.

Alle skoler og daginstitutioner har tilknyttet en Børn og Unge-læge. Du kan finde dem på kortet nedenfor. Her kan du kan søge på folkeskolens navn eller adresse. Er dit barn på privatskole eller specialskole, så zoom ind på skolen for at finde skolen.

 Har du spørgsmål, så send en mail til boernogungelaeger@aarhus.dk.

Som fagperson kan du ringe direkte til de kommunale Børn og Unge-lægers servicetelefon.

Servicetelefonen er åben alle skoledage kl. 8-15: 41 85 90 09
Praktiserende læger kan rette direkte henvendelse til den Kommunale Børn og Unge-læge for det specifikke skoledistrikt.