Hvem kan få et Cool Kids/Chilled?

Cool Kids/Chilled er for børn og unge, der oplever angst eller ængstelighed, og som derfor ikke trives i hverdagen.

Hvad er angst?

Når man oplever angst eller ængstelighed, bliver man typisk bange for at gøre ting, som andre kan opleve som en selvfølge.

For nogle børn og unge kan angsten/ængsteligheden betyde, at de trækker sig eller helt undgår situationer, som de er bange for. Det kan fx være at tale i timerne, sove hos en kammerat, at gå til fest eller at prøve noget nyt.

Angst/ængstelighed kan også give fysiske symptomer som hjertebanken, trykken for brystet, rysten, svedeture og vejrtrækningsproblemer.

Børn med angst eller ængstelighed oplever derfor ofte, at det hæmmer dem i hverdagen og forhindrer dem i at gøre, det de vil.

Hvad er et Cool Kids/Chilled forløb?

I et Cool Kids/Chilled forløb deltager du sammen med dit barn.

I bliver en del af en mindre gruppe, som typisk består af 6 børn/unge og deres forældre.

Forløbet strækker sig over 10 gange, hvor I mødes ca. to timer pr. gang sammen med psykologer, der er uddannede i arbejdet med angst.

I gruppen lærer I teknikker til at tæmme angsten, og I møder andre børn og unge, der har det på samme måde. Du vil både få undervisning sammen med dit barn og hver for sig.

Mellem møderne får I øvelser eller teknikker, som I skal træne derhjemme. Det er vigtigt, at både du og dit barn er indstillet på, at hjemmearbejde er en vigtig del af forløbet.

Hvornår kan dit barn få et Cool Kids/Chilled forløb?

PPR tilbyder 14 forløb over de næste to år. Der er i alt seks pladser på hvert forløb.

I første halvår af 2021 er der to forløb. Det første forløb starter i april 2021. I efteråret 2021 er der planlagt fire forløb. 

I foråret og efteråret 2022 er der desuden planlagt 4 forløb i hvert halvår.

Møderne foregår på udvalgte skoler i Aarhus.

Hvordan kan dit barn få et Cool Kids/Chilled forløb?

Du kan kontakte ledelsen på dit barns skole eller skolens psykolog, hvis du vil høre mere om Cool Kids/Chilled eller er interesseret i forløb.

Da der er begrænset antal pladser på hvert forløb, skal dit barn visiteres til at kunne deltage i et Cool Kids/Chilled forløb.