Der er mange måder at være familie på. Nogle gange kan vi komme ind i en negativ spiral, som påvirker barnets trivsel derhjemme, i daginstitutionen eller i dagplejen.

Familiegruppen er for forældre, der har et eller flere af disse ønsker:

 • Mere nærvær og kontakt med dit barn.
 • Redskaber til at takle og forstå dit barns behov og udfordringer.
 • At udvikle dine evner til at understøtte dit barns trivsel og udvikling.
 • At blive bedre til at sætte grænser og være tydelig over for dit barn.

Familiegruppen er for hele familien. Både du, din partner samt søskende er velkomne.

Idéen med familiegruppen er at støtte dit barns trivsel og udvikling. Det gør vi ved at skabe fokus på den hverdag, som dit barn indgår i.

Når vi mødes i familiegruppen, skaber vi rum for øjeblikke fyldt med glæde. Vi leger sammen og laver forskellige aktiviteter. Undervejs reflekterer vi over hverdagens udfordringer. Det er både de udfordringer, du som forælder oplever derhjemme og i familiegruppen.

Her er nogle af de ting, vi laver sammen:

 • Leg og aktiviteter sammen med børnene.
 • Samtale, sparring og vidensdeling mellem forældre og familiegruppemedarbejderne.
 • Løbende statusmøder med fokus på trivsel og udvikling. Her deltager forældre, familiegruppemedarbejderen og dit barns kontaktpædagog.

Vi samler på positive øjeblikke. Vi tror nemlig på, at det, vi fokuserer på, har det med at vokse.

Vil du gerne melde din familie til familiegruppen? Så henvend dig til dit barns kontaktpædagog eller den daglige leder i dit barns institution.

Du skal kontakte din sundhedsplejerske, hvis dit barn ikke er tilmeldt en institution.

Hvad siger andre forældre?

Se videoerne med Kimmie, Rasmus, Magdalena og Rikke og hør, hvordan det var at være med i en familiegruppe:

Kimmie og Rasmus: ”Det har givet mere overskud”

 

Magdalena: "Jeg ved, at jeg er en god mor"

 

 Rikke: "Jeg forstår min søn bedre" 

 

Om forløbet

Et familiegruppeforløb varer typisk 6-12 uger, hvor vi mødes en eftermiddag om ugen kl. 15-18. 

 • Begge forældre og søskende er meget velkomne til at deltage.
 • Vi spiser aftensmad sammen.
 • Hver 8. uge holder vi et statusmøde sammen med jer, en leder og medarbejder fra barnets institution.
 • Der er 5-6 familier i en familiegruppe.

Hvor mødes vi?

 • Syd: Spiloppen, Pilegårdsvej 95, 8361 Hasselager - mødes mandage kl. 15-18

Vi er to pædagoger og en sundhedsplejerske. Vi har bred erfaring i at støtte forældre i at skabe forandring og trivsel for deres børn.

I familiegruppeforløbet har vi et tæt samarbejde med dit barns daginstitution. Det pædagogiske personale holder øje med dit barns trivsel og udvikling undervejs i forløbet. Vi reflekterer også over, hvordan praksis i institutionen påvirker dit barns adfærd.

Det pædagogisk personale har en aktiv rolle undervejs i forløbet med familiegrupper.

Institutionens opgaver

 • at gøre forældrene opmærksomme på tilbuddet (hav gerne pjecerne liggende fremme)
 • at deltage i opstartsmøde og statusmøder
 • at udfylde et arbejdspapir.

Opstartsmødet

Mødet afholdes hos jer inden familien starter i familiegruppen. Vi taler forventninger til forløbet og laver et fokuspunkt, der handler om, hvad der skal lykkes, og hvad vi gerne vil se mere af hos barnet. Familiegruppemedarbejderen er mødeleder.

Statusmøder

Cirka hver 8. uge holder vi statusmøde. Her taler vi blandt andet om barnets udvikling på de opstillede mål, og om hvordan vi arbejder videre i familiegruppen og i institutionen med at understøtte barnets trivsel og udvikling.

Kontaktpersoner og tilmelding til familiegrupper i dagtilbud