Institutionens opgaver

  • at gøre forældrene opmærksomme på tilbuddet (hav gerne pjecerne liggende fremme)
  • at deltage i opstartsmøde og statusmøder
  • at udfylde et arbejdspapir.

Opstartsmødet

Mødet afholdes hos jer inden familien starter i familiegruppen. Vi taler forventninger til forløbet og laver et fokuspunkt, der handler om, hvad der skal lykkes, og hvad vi gerne vil se mere af hos barnet. Familiegruppemedarbejderen er mødeleder.

Statusmøder

Cirka hver 8. uge holder vi statusmøde. Her taler vi blandt andet om barnets udvikling på de opstillede mål, og om hvordan vi arbejder videre i familiegruppen og i institutionen med at understøtte barnets trivsel og udvikling.

Kontaktpersoner og tilmelding til familiegrupper i dagtilbud

Du kan som pædagogisk leder tage kontakt til den faglige leder af familiegruppen, hvis du har spørgsmål eller ønsker at tilmelde en familie. Børn indskrevet i de dagtilbud, som finansierer familiegruppen har fortrinsret, hvis der er venteliste.

Kontaktoplysninger ved tilmelding eller spørgsmål

Vest:
Skjoldhøjskolen pedelboligen, Skjoldhøjvej 9-11, 8381 Tilst
Mødes onsdage kl. 15-18
Telefontid onsdag kl. 11-14.30: 41 85 62 97
Faglig leder, Lizette Frandsen
Mobil: 22 63 62 17, e-mail: lizfr@aarhus.dk

Nord:
Dagplejen Lystrup, Elsted Skolevej 4, 8520 Lystrup
Mødes mandage kl. 15-18
Telefontid mandag kl. 11-14.30: 41 84 86 66
Faglig leder, Lene Pehrson
Mobil: 51 57 67 05, e-mail: lepeh@aarhus.dk

Syd:
Spiloppen, Pilegårdsvej 95, 8361 Hasselager
Mødes mandage kl. 15-18
Telefontid mandag kl. 11-14.30: 41 85 89 64
Faglig leder, Mette Steen:
Mobil: 20 53 37 98, e-mail: mscar@aarhus.dk