I Aarhus Kommune er det vigtigt, at alle børn og unge trives.  De skal opleve at være en del af – og blive værdsat i – fællesskabet. Arbejdet mod mobning er derfor af stor betydning, når det handler om at skabe fællesskaber for alle.

Oplever du at et barn bliver mobbet? Så er det vigtigt at du handler med det samme. Tal med barnet og kontakt barnets pædagoger/lærere. Så kan I sammen finde ud af, hvordan I kan løse problemet.

Ifølge lov om undervisningsmiljø fra 2017 skal alle grundskoler og ungdomsuddannelser have en antimobbestrategi og være klar til at udarbejde handlingsplaner, hvis der opleves mobning. Loven har til formål at sikre elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser en skolegang uden problemer med det psykiske undervisningsmiljø - i form af mobning eller lignende.

Klagevejledning

Hvis du ikke mener, at der bliver gjort tilstrækkeligt for at håndtere eller forebygge mobning på dit barns skole, kan du klage til uddannelsesstedet, skolebestyrelsen eller Børn og Unge.  Du har også mulighed for at klage direkte til klageinstansen hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Du finder kontaktoplysninger til Børn og Unge og DCUM nedenfor:

Klageinstans hos DCUM

Børn og unges forklaring på, hvad mobning er, og hvad man kan gøre.

Relevante links 

Alle for en mod mobning

Børns Vilkår

Red Barnet

Fri for mobberi