Hvem er Basisteam?

Basisteam består af en PPR-psykolog, en kommunal Børn og Unge-læge og en pædagogisk konsulent.

Hvornår henviser vi dit barn til Basisteam?

Dit barn kan henvises af en PPR-psykolog, en kommunal Børn og Unge-læge eller familierådgiver. Det kan skyldes flere ting:

  • Hvis dit barn har været i mistrivsel over en længere periode.
  • Hvis andre tiltag er afprøvet men har ikke vist sig tilstrækkelige.
  • Hvis dit barn er henvist til PPR.
  • Hvis der er mistanke om en børnepsykiatrisk problemstilling.

Et forløb hos Basisteam indeholder en tværfaglig udredning samt efterfølgende vejledning til både hjem og institution/skole.

Vil du vide mere om Basisteam?

Læs mere om Basisteams udredning og vejledning.

Pjece om Basisteam

Kontakt Basisteam

Telefon 23 37 91 49 eller send en mail på basisteam@mbu.aarhus.dk.

Til fagpersoner

Forud for henvisning til Basisteam beder vi dig kontakte os via basisteam@mbu.aarhus.dk. Så indkalder vi dig til en intern drøftelse.