Hvis du er bekymret for dit barns diagnose, om dit barn har det godt eller udvikler sig, som det skal, kan du få hjælp.

Hvad er Åben Rådgivning?

Åben Rådgivning er anonym rådgivning til dig som forælder.

Her kan du tale med professionelle om dine bekymringer for dit barn uden, at det, I taler om, bliver registreret.

Åben Rådgivning varer ca. 1 time. 

Åben Rådgivning om udvikling og trivsel

Som forælder kan du få rådgivning fra psykologer, hvis du er bekymret for:

 • Dit barns trivsel i hverdagen
 • Dit barns udvikling
 • Dit barns diagnose

Få en tid til Åben Rådgivning om udvikling og trivsel

Du er velkommen til at ringe på tlf. 8940 3777 for at få en tid til Åben Rådgivning.

Har du behov for rådgivning om dit barn, som går i institution eller dagpleje, eller som endnu ikke er i pasningstilbud? Så kan du bede om et trivselsmøde.

Hvem deltager i trivselsmøder?

 • dit barns dagtilbud
 • dit barns sundhedsplejerske
 • en psykolog
 • en tale-hørekonsulent

Hvis dit barn endnu ikke er i pasning, holdes mødet i det dagtilbud, hvor du bor.

Hvad taler man om på trivselsmøder?
Du får råd og vejledning om, hvordan du bedst hjælper dit barn i samarbejde med dagtilbuddet.

Sammen taler I om:

 • hvordan dit barn udvikler sig
 • hvordan dit barn har det
 • hvilke behov dit barn har

Hvordan kan du få et trivselsmøde?
Du kan bede dit barns sundhedsplejerske eller dagtilbud om et trivselsmøde.

Hvis du vil vide mere 
Læs mere om Trivselsmøder

Har du behov for en professionel vurdering af dit skolebarns udvikling og trivsel?

Hvem deltager i specialcentermødet?

 • dit barns skole
 • en psykolog
 • evt. en tale-hørekonsulent eller læsekonsulent

Hvad taler man om på et specialcentermøde?
På et specialcentermøde taler man om:

 • hvordan dit barn udvikler sig
 • hvordan dit barn har det
 • hvilke behov dit barn har
 • råd og vejledning om hvordan skolen bedst kan hjælpe dit barn.

Hvor skal du henvende dig?
Du kan sammen med dit barns skole bede om, at der bliver holdt et specialcentermøde.