Hvem deltager i specialcentermødet?

  • dit barns skole
  • en psykolog
  • evt. en tale-hørekonsulent eller læsekonsulent

Hvad taler man om på et specialcentermøde?
På et specialcentermøde taler man om:

  • hvordan dit barn udvikler sig
  • hvordan dit barn har det
  • hvilke behov dit barn har
  • råd og vejledning om hvordan skolen bedst kan hjælpe dit barn.

Hvor skal du henvende dig?
Du kan sammen med dit barns skole bede om, at der bliver holdt et specialcentermøde.