Underretningen skal sikre, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp. Du kan underrette både anonymt, eller hvor du opgiver dit navn. 

Underret anonymt

Du skal være opmærksom på, at forældrene får underretningen til gennemlæsning - også selvom du underretter anonymt. Vær derfor opmærksom på, at du ikke formulerer dig på en måde, så du kan identificeres.  

Vil du underrette anonymt, skal du gøre en af følgende:

  • Bruge den digitale løsning Underret anonymt her på siden. Du skal bruge en anden browser end Internet Explorer, fx Chrome.
  • Ringe til os, men ikke oplyse dit navn i telefonen.
  • Sende et brev med posten uden at angive afsender - dit navn må heller ikke fremgå af brevet.

Når du underretter, skal du beskrive din bekymring så konkret som muligt: Hvorfor er du bekymret, hvad har du set og hørt og så videre.  Undgå dog at beskrive forhold, der kan identificere dig, hvis du ønsker at være anonym.

 

Underret i dit eget navn

Du skal være opmærksom på, at forældrene får underretningen til gennemlæsning og at de får at vide, at du er den, der har lavet en underretning. Ønsker du ikke det, skal du underrette anonymt (se ovenfor). 

Når du underretter, skal du beskrive din bekymring så konkret som muligt: Hvorfor er du bekymret, hvad har du set og hørt og så videre.

Vi vurderer alle underretninger inden for 24 timer efter, vi har modtaget den.

Først vurderer vi, om der skal handles akut. Hvis der er fare for, at børn tager alvorligt skade, hvis der ikke handles øjeblikkeligt, skal der handles akut.

Underretninger, der ikke er akutte, sendes videre til en rådgiver i Familiecentret.

Rådgiver tager stilling til, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse, hvor vi undersøger barnets forhold nærmere. Vi indhenter udtalelse fra skole, institution eller andet relevant og taler med barnet og forældrene.

Vi orienterer altid forældrene om, at vi har fået en underretning om deres barn.

Lovgrundlag

Børnefaglige undersøgelser iværksættes efter servicelovens paragraf 50.