Underretningen skal sikre, at barnet og familien hurtigt får tilbudt hjælp.

Du kan underrette digitalt anonymt. Når du underretter, skal du beskrive din bekymring så konkret som muligt: Hvorfor er du bekymret, hvad har du set og hørt og så videre.

Du kan underrette anonymt

Når du underretter, får forældrene til barnet at vide, hvem der har underrettet, med mindre du vælger at være anonym. 

Du skal være opmærksom på, at forældrene får underretningen til gennemlæsning - også selvom du underretter anonymt. Vær derfor opmærksom på, at du ikke formulerer dig på en måde, så du kan identificeres.  

Vil du underrette anonymt skal du gøre en af følgende:

  • Bruge den digitale løsning Underret anonymt, det sker automatisk, når du bruger linket "Underret" her på siden.
  • Ringe til os, men ikke oplyse dit navn i telefonen.
  • Sende et brev med posten uden at angive afsender - dit navn må heller ikke fremgå af brevet.

Ønsker du ikke at være anonym, kan du naturligvis oplyse dit navn m.m.

Vi vurderer alle underretninger inden for 24 timer efter, vi har modtaget den.

Først vurderer vi, om der skal handles akut. Hvis der er fare for, at børn tager alvorligt skade, hvis der ikke handles øjeblikkeligt, skal der handles akut.

Underretninger, der ikke er akutte, sendes videre til et familiekontor. Underretningsenheden vurderer, hvor lang tid der må gå, inden der skal være kontakt til familien.

Familiekontoret tager stilling til, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse, hvor vi undersøger barnets forhold nærmere. Vi indhenter udtalelse fra skole, institution eller andet relevant og taler med barnet og forældrene.

Vi orienterer altid forældrene om, at vi har fået en underretning om deres barn.

Lovgrundlag

Børnefaglige undersøgelser iværksættes efter servicelovens paragraf 50.