Tilbuddet bygger på, at I som forældre fortsat kan og vil tage det primære ansvar for opdragelse og omsorg for barnet.

Tilbuddets indhold

Familiebehandling kan foregå hjemme hos jer, i dagtimerne, eller det kan være ophold i dagtilbud. Vi vurderer, hvad der passer bedst til jer.

Sådan får du adgang til tilbuddet

I skal henvises til tilbuddet. Kontakt jeres familierådgiver på Familiecentret, eller kontakt centret.
Du kan også få familierådgivning over telefonen hos Åben Anonym Rådgivning.