Tilbuddets indhold

I familiebehandling arbejder vi med samspillet mellem barn og forældre. Vi inddrager familiens netværk, det kan fx være bedsteforældre, skole eller daginstitution. Vi kan fx hjælpe forældre med at skabe kontakt til skolen eller træne forældre og barn i at håndtere konflikter. Familiebehandlingen foregår mest i dit eget hjem. Familiebehandlingen foregår mest i dit eget hjem.

Konsulentbistand er korte indsatser med afgrænsede problemstillinger.
Ved praktisk pædagogisk støtte arbejder vi med at opretholde en struktur i jeres hverdag, det kan fx være hjælp med at lave rutiner om søvn, rengøring og lektier.

Vold i hverdagen?

Er der, eller har der været, vold i hverdagen kan vi tilbyde en psykologindsats, og i begrænset omfang en Familiedaginstitution. Vi vil forsøge at stoppe volden og lave sikkerhedsplaner for familien, hvis der er brug for det.

I psykologindsatsen tilbyder vi en specialiseret, psykologfaglig indsats til dig og dit barn, så I kan få bearbejdet oplevelser og følelser, der står i vejen for, at familien kan fungere i hverdagen.

Du og dit barn kan komme i gruppeforløb i Familiedaginstitutionen i Børnehuset Egmontgården, hvis dit barn er 3 - 6 år gammelt, og går i daginstitutionen Egmontgården, Børnegården Rundhøj, Børnehuset Fredensvang, Børnehaven Præstevangen, Naturbørnehaven Søndervangskolen og Børnehuset Tulshøjvej 5.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du og din familie skal henvises. Kontakt jeres rådgiver i Familiecentret, så vil han eller hun vælge det tilbud, der passer bedst til jeres barns behov.

I kan også få korte, anonyme samtaler med en familiebehandler hos Åben Anonym Rådgivning uden henvisning.