Udvidet telefonrådgivning omkring børn og unge med mental retardering, ADHD eller udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser

Som følge af Corona lukker vores tilbud ned for personlig kontakt. For at støtte jer i vanskelige situationer, udvider vi derfor vores telefonrådgivning. Det betyder, at du kan få udvidet specialiseret rådgivning omkring børn og unge med mental retardering, ADHD eller udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
Tilbuddet gælder forældre og pårørende til børn og unge i målgruppen. Eksempler på områder for vejledning er: handicapforståelse samt specialpædagogiske strategier og tilgange. Telefonrådgivningen foretager ikke visitation til tilbud eller løser andre socialrådgiveropgaver.
 
Du kan som kontakte telefonrådgivningen dagligt klokken 8–15, torsdag dog klokken 8:30–17:30, på telefon 41 87 37 59.
Du kan få hjælp og rådgivning hos Familiecentret. De kan også henvise dit barn til fx træning, aflastning eller et botilbud.
Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan PPR hjælpe dig.