Du kan få hjælp og rådgivning hos Familiecentret. De kan fx bevilge dækning af merudgifter eller henvise dit barn til aflastning eller et botilbud.

Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan PPR hjælpe dig.