Du kan få hjælp og rådgivning hos Familiecentret. De kan også henvise dit barn til fx træning, aflastning eller et botilbud.
Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan PPR hjælpe dig.