Du kan få hjælp og rådgivning hos Handicapcentret for Børn. De kan også henvise dit barn til fx træning, aflastning eller et botilbud.
Er du bekymret for dit barns udvikling og trivsel, kan PPR hjælpe dig.