Tilbuddets indhold

Aflastningen består i, at dit voksne barn bor på et af vores botilbud for voksne med udviklingshæmning i en kortere periode, fx en weekend. Her deltager de i den normale hverdag og aktiviteter sammen med beboerne.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt dit barns sagsbehandler, så giver vi en individuel, konkret vurdering af, om din og familiens situation kan berettige til aflastning.