Indhold i indsatsen

Formålet med indsatsen er at give børnene/de unge kompetencer til at mestre hverdagslivet med de særlige vanskeligheder de har og få øje på egne ressourcer.

Indsatsen er primært for børn/unge, der har særlige vanskeligheder, og som har brug for mindre støtte, over en periode på op til 15 måneder.

Indhold:

  • Koordinering og samarbejde med den unges familie og øvrige professionelle netværk.
  • Vejledning og løsningsfokuserede samtaler, som målretter sig de unges vanskeligheder og de udfordringer, der følger med et ungdomsliv. Samtalerne skal styrke den unges selvforståelse og evne til refleksion i det omfang, det er muligt.
  • Samvær omkring aktiviteter og introduktion til fritidsaktiviteter. Her er fokus på at indgå i sociale relationer i en specialpædagogisk ramme, f.eks. i vores fritidstilbud Fritids Flex.
    - Vejledning og rådgivning, hvor det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den unges udfordringer.
    - Mulighed for at kontaktperson kan tilknyttes CSB's andre tilbud. F.eks. i en overlevering til døgn eller aflastningstilbud.

Mening og læring

Vores teoretiske afsæt er neuropsykologi, mentalisering, stressreduktion med afsæt i Atlass, mindfulness og konflikthåndtering med Studio III.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil henvises til tilbuddet, skal du kontakte din sagsbehandler.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter servicelovens §52.3.6.

Kontaktpersonsordningen hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Børn, Familier og Fællesskaber.