Fokus er at støtte barnet eller den unge i at håndtere dagligdagens udfordringer og herigennem udvikle og blive bevidst om egne evner og muligheder.

Der er tale om en målrettet indsats med fokus på læring, udvikling og mestring.
Kontakten kan foregå i hjemmet eller i barnets nærmiljø og består i samtaler, deltagelse i aktiviteter og ledsagelse til fx fritidsaktiviteter eller læge.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet via din familierådgiver i Familiecentret. Hvis du ikke har en familierådgiver, så kontakt centret alligevel på 89 40 62 00.