Afløsningen kan fx bruges til:
  • En fast tilbagevendende pasning på aftalte tidspunkter.
  • Pasning, når dit barn er sygt - sygdommen skal være forårsaget af barnets handicap.
  • Pasning eller aktivering af barnet, så du har mulighed for ”voksentid” og tid med familiens andre børn.
  • Overvågning om natten, så du kan få sovet.

Tilbuddets indhold

Får du bevilget afløsning, er det kommunen, der ansætter og er arbejdsgiver for aflastningspersonen. Som forælder er du daglig leder. Du skal derfor planlægge arbejdstiden og oplære aflastningspersonen, med mindre vi aftaler noget andet. Du skal også godkende og indsende aflastningspersonens arbejdsseddel.

Vi holder samtale og godkender aflastningspersonen. Vi indhenter desuden Børne- og Straffeattest.

Aflastningspersonen er omfattet af Aarhus Kommunes forsikring og har skærpet underretningspligt efter servicelovens paragraf 153.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt din rådgiver i Familiecentret. Godkendes du til at få afløsning, bliver du kontakt af Aflastningsordningen, så I kan aftale et hjemmebesøg.

Besøget skal sikre, at Aflastningsordningen får:
  • En beskrivelse af dit barn og barnets handicap.
  • Dine ønsker til tidspunkter for og indhold af timeafløsningen.
  • Dine ønsker om aflastningspersonens kvalifikationer osv.
Aflastningsordningen bruger oplysningerne til at matche dit barn og dig med en aflastningsperson. Desuden skal Aflastningsordningen vurdere og godkende, om der er et acceptabelt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for aflastningspersonen.

Lovgrundlag

Timeafløsning bevilges efter servicelovens paragraf 84, stk. 1, jf. paragraf 44. Bevillingskompetencen ligger hos myndighedsrådgiveren i Myndighedscentret for Børn og Familier.

Får dit barn timeafløsning skal du underskrive, skanne og sende os aflasterens arbejdsseddel. Arbejdssedlen finder du på siden "Job som aflastningsperson i familiens eget hjem" under "Selvbetjening, information m.m.". Der er link til siden under "Andre relaterede sider".

Aflastningspersonen udfylder hver måned en arbejdsseddel. Den skal du kontrollere, underskrive og sende. Aflastningsordningen skal have arbejdssedlen senest den anden hverdag i efterfølgende måned. Oplys navn og cpr-nummer på dit barn i emnefeltet.

Lønudbetalingen er den 16. i hver måned. Aflastningsordningen skal have arbejdssedlen senest den anden hverdag i efterfølgende måned. Ellers får din ansatte sin løn udbetalt med en måneds forsinkelse.

Har du flere aflastningspersoner ansat, skal skal du sende arbejdssedlerne sammen.