Børn, unge og familier, der i dag modtager hjælp fra det sociale system, kan have behov for støtte for at sikre trivsel og udvikling.

I Atlass Familie Indsats (AFI) lægger vi op til en individualiseret forebyggelsesindsats, hvor vi tilbyder specialviden tidligt i forløbet.

Vi tager udgangspunkt i jeres hverdag

Med udgangspunkt i jeres hverdag arbejder vi med at skabe indsigt i, hvordan krop og psyke påvirkes, når udfordringerne spidser til. Under et AFI-forløb tager vi afsæt i helt konkrete tiltag, som struktur og skema, forståelse og opløsning af konflikter og forståelse af diagnoser. Vores udgangspunkt er, at en bevidsthed, hvordan egne coping-strategier har direkte indflydelse på trivslen i jeres familie.

Indhold i forløbet

Indsatsen varer 6 måneder, og undervejs holder vi opfølgende møder med sagsbehandleren og jer (forældre). I får tilknyttet en kontaktperson gennem hele forløbet.

Atlass Familie Indsats er bygget op omkring 4 grundpiller:

  1. Formidling af viden til jer (forældre og barn/ung) og evt. jeres netværk samt specialpædagogisk støtte og sparring i hjemmet/jeres nærmiljø.
  2. Fleksibelt individuelt tilbud, der er tilpasset jeres familie og jeres hverdag.
  3. Tilbud om metoder til stressreduktion og inddragelse af Mindfulness.
  4. Efter endt forløb tilbyder vi jer (forældre) deltagelse i et MBSR-forløb (Mindfulness Based Stress Reduction).

 

Ekstern evaluering af indsatsen

Vi vil gerne give jer den bedst mulige støtte og følge op på, om I modtager den støtte, I har brug for. Derfor evaluerer vi indsatsen med en ekstern evaluator.

Under et forløb, kan I derfor opleve, at vi beder jer udfylde skemaer omkring jeres oplevelse af eget stress-niveau, og vi vil lave regelmæssig opfølgning hos jer, når selve indsatsen er afsluttet.