Indhold i indsatsen

I Atlass Familie Indsats (AFI) arbejder vi med forældre, som har børn med autisme og/eller ADHD eller andre komorbide tilstande. Indsatsen er tidsbegrænset og varer 6 måneder. Undervejs holder vi opfølgende møder med sagsbehandleren og jer forældre.

Jeres familie får tilknyttet kontaktpersoner gennem forløbet, vi holder møder med jer, og I bliver tilbudt at deltage i møder omkring jeres barns netværk.

Atlass Familie Indsatsen er opbygget omkring 4 grundpiller:

  1. Formidling af viden til jer forældre og evt. netværk og specialpædagogisk støtte og sparring i hjemmet/nærmiljøet.
  2. Fleksibelt individuelt tilbud, der er tilpasset jeres familie og hverdagen.
  3. Tilbud om seminarer til jer forældre i form af workshops og oplæg og tilbud om én familietur.
  4. Tilbud om metoder til stressreduktion og inddragelse af mindfulness. Efter endt forløb tilbyder I forældre at deltage i et MBSR-forløb (Mindfulness-Bases-Stress-Reduction).

Mening og læring

I AFI ønsker vi at hjælpe og støtte jer forældre og netværket omkring dit barn, med autisme og/eller ADHD, i at reducere stress og konflikter i hjemmet. Fordi vi ved, at børn, unge og familier der i dag modtager hjælp fra kommunen, kan have behov for støtte for at trives og for at børnene kan udvikle sig.

I AFI lægger vi op til en individualiseret forebyggelsesindsats, hvor vi især fokuserer på specialviden og på at give konkrete værktøjer til jer forældre, så I kan sænke stressniveauet i familien.

Vores pædagogik tager udgangspunkt i Atlass, mindfulness, Studio III og SVS (Struktureret visualiseret specialpædagogik) principperne.

Ekstern evaluering af indsatsen

I AFI vil vi gerne give jer den bedst mulige støtte og følge op på, om I modtager den støtte, I har brug for. Derfor evaluerer vi indsatsen med en ekstern evaluator. Under jeres forløb, kan det derfor være, du bliver bedt om at udfylde skemaer omkring oplevelser af dit eget stress-niveau, og vi vil også lave regelmæssig opfølgning, når selve indsatsen er afsluttet.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Hvis du vil henvises til tilbuddet, skal du kontakte din sagsbehandler.

Lovgrundlag

Tilbuddet gives efter servicelovens §52.3.3.

Atlass Familie Indsats (AFI) hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber.